Tiskādu vidusskolas fakultatīvo nodarbību grafiks 2021./2022. mācību gadam

Tiskādu vidusskolas fakultatīvo nodarbību grafiks 2021./2022. mācību gadam

Diena

Stunda

Laiks

Nodarbības nosaukums

Klases

Kab.

Skolotājs

Pirmdiena

7.

14.05-14.45

Angļu valoda

4.klase

11.

E. Valenieka

Otrdiena

6.

13.10-13.50

Krievu dzimtā valoda

4.klase

11.

G. Žugunova

Ceturtdiena

 

5.

5.

8.

12.20-13.00

12.20-13.00

14.45-15.25

Krievu dzimtā valoda

Krievu dzimtā valoda

Krievu dzimtā valoda

1.klase

3.klase

2.klase

14.

12.

13.

I. Dubovska

J. Bažanova

Ļ. Ņemņaseva

Piektdiena

 

6.

7.

13.10-13.50

14.00-14.40

Angļu valoda

Angļu valoda

5.klase

6.klase

26.

29.

J. Ščemeļova

J. Ščemeļova