Tiskādu vidusskolas izglītojamo skaits 2020./2021.m.g.

Tiskādu vidusskolas izglītojamo skaits uz 01.09.2020.

Mācību gads/kl.

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

kopā

2020./21.

9

9

10

7

18

14

21

15

15

-

15

14

147

Pirmsskolas grupā – 7