Tiskādu vidusskolas dežūru grafiks 2021./2022.mācību gada 1. semestrim

Tiskādu vidusskolas dežūru grafiks

2021./2022.mācību gada 1. semestrim

 

Datums

Klase

Skolotāji

01.09. – 03.09.

12.

I. Ščerbakova, M. Ščemeļova

06.09. – 10.09.

12.

I. Ščerbakova, M. Ščemeļova

13.09. – 17.09.

9.

E. Valenieka, B. Apkalne, V. Beļajeva

20.09. – 24.09.

8.

L. Šmaukstele, G. Žugunova

27.09. – 01.10.

7.

N. Mihailova, A. Mironovs, Ļ. Ņemņaseva

04.10. – 08.10.

6.

J. Ščemeļova, Ļ. Ščemeļova, I. Laškova

11.10. – 15.10.

12.

I. Ščerbakova, M. Ščemeļova

25.10. – 29.10.

9.

E. Valenieka, B. Apkalne, V. Beļajeva

01.11. – 05.11.

8.

L. Šmaukstele, G. Žugunova

08.11. – 12.11.

7.

N. Mihailova, A. Mironovs, Ļ. Ņemņaseva

15.11. – 19.11.

6.

J. Ščemeļova, Ļ. Ščemeļova, I. Laškova

22.11. – 26.11.

12.

I. Ščerbakova, M. Ščemeļova

29.11. – 03.12.

9.

E. Valenieka, B. Apkalne, V. Beļajeva

06.12. – 10.12.

8.

L. Šmaukstele, G. Žugunova

13.12. – 17.12.

7.

N. Mihailova, A. Mironovs, Ļ. Ņemņaseva

20.12. – 21.12.

6.

J. Ščemeļova, Ļ. Ščemeļova, I. Laškova

 

Skolas administrācijas dežūru grafiks

Pirmdiena

Direktores vietniece J. Bažanova

Otrdiena

Direktores vietniece I. Ščerbakova

Trešdiena

Direktores vietniece J. Bažanova

Ceturtdiena

Direktores vietniece I. Ščerbakova

Piektdiena

Direktore O. Miseviča