Projekta “Modelēšana un konstruēšana pagarinātās dienas grupā” īstenošana Tiskādu pamatskolā

2022.gada novembrī Tiskādu pamatskolas sākumskolas skolēniem, kuri nodarbojas pagarinātās dienas grupā, tika iegādāti dažādi konstruktori modelēšanai un konstruēšanai. Projekta īstenošanai skolai tika piešķirts Rēzeknes novada pašvaldības finansējums 485,00 EUR apmērā materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm. Konstruktori mērķtiecīgi tiek izmantoti skolēnu tehniskās jaunrades pilnveidošanai un attīstīšanai. Pagarinātās dienas grupā skolēni mācās strādāt ar instrukcijām un shēmām, veido un konstruē jaunus priekšmetus no konstruktoru daļām. Skolēni organizē savu darbu izstādes, viņiem tiek attīstītas sadarbības un komunicēšanas prasmes. Projekta mērķis un uzdevumi ir sasniegti. Ir pilnveidota pagarinātās dienas grupas materiāli tehniskā bāze ar konstruktoriem. Iegādātie konstruktori tiek izmantoti skolēnu tehniskās jaunrades prasmju pilnveidošanai un attīstīšanai. Skolēniem tiek veicināta interese par modelēšanu un konstruēšanu, tiek attīstīta viņu loģiskā domāšana un radošums. 1.-4.klašu skolēni ar aizrautību un interesi nodarbojas ar konstruktoriem, lietderīgi pavada brīvo laiku skolā pēc mācību stundām un pagarinātās dienas grupā.

Skolas direktore Olga Miseviča

Fotogrāfiju autores Ļubova Ņemņaseva un Gaļina Žugunova


Drukāt