Skolēnu pašpārvaldes projekta “Vēja spārniem pāri Rāznas ezeram” īstenošana  Tiskādu pamatskolā

 2022.gada 5.-6.jūlijā Tiskādu pamatskolas pašpārvalde īstenoja projektu “Vēja spārniem pāri Rāznas ezeram”. Projekta īstenošanas laikā tika realizēta aktivitāte  - burāšana ar BuruGuru kuģīti, kuras apmaksa tika veikta no Rēzeknes novada pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem projektam.  

Tiskādu pamatskolas skolēni vasaras brīvdienās lietderīgi un interesanti pavadīja laiku vasaras pārgājienā ar nakšņošanu, labāk izzinot  novada apkārtni. Pārgājiena laikā tika organizētas dažādas aktivitātes – sporta un citas spēles, pastaigas, makšķerēšana, dziesmas pie ugunskura, ēdiena pagatavošana uz ugunskura. Galvenais projekta mērķis bija izbrauciens ar burukuģi skolēnu psiholoģiskās labsajūtas veicināšanai. Tas viss pilnveidoja un attīstīja organizēšanas, komunicēšanās, sadarbības prasmes. Bija sniegta iespēja aktīvai atpūtai un tūrisma prasmju pilnveidošanai.

Projekta aktivitāšu īstenošanā tika iesaistīti 45 dalībnieki (39 skolēni un 6 pedagogi). Projekta mērķis ir sasniegts un projekta uzdevumi ir izpildīti. Jauniešiem tika attīstītas tūrisma prasmes un tieksme izzināt novada skaistākās vietas, paplašinot savas zināšanas par Rāznas nacionālo parku. Jaunieši tika motivēti aktīvai un veselīgai atpūtai, kā arī izbaudīja burāšanas prieku (dalībnieki tika sadalīti 2 grupās un bija organizēti 2 braucieni).

Paldies visiem Tiskādu pamatskolas pedagogiem un darbiniekiem par mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes projekta aktivitāšu atbalstu un palīdzību pārgājiena organizēšanā. Izsākam pateicību Silmalas pagasta pārvaldes vadītājam J. Laizānam par autobusa piešķiršanu. Pateicamies autobusa šoferim Jurim Šmaukstelim par tūrisma inventāra nogādāšanu uz mūsu pārgājiena  galamērķi un atpakaļ. Liels paldies burulaivas “Buru Guru” komandai par brīnišķīgo  braucienu pāri Rāznas ezeram, interesantajiem stāstiem un atbildēm uz mūsu jautājumiem! Paldies visiem pārgājiena dalībniekiem par jauku, patīkamu un neaizmirstamu kopā būšanu!

Fotogrāfiju autore – Elita Valenieka

                                             Skolēnu pašpārvaldes vadītāja Nadežda Verjovkina


Drukāt