Skolēnu pašpārvaldes projekta “Tūrisma inventāra iegāde” īstenošana Tiskādu pamatskolā

No 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.septembrim Tiskādu pamatskolas pašpārvalde īstenoja projektu “Tūrisma inventāra iegāde”. Projekta īstenošanas laikā tika iegādāts tūrisma inventārs 729,92 EUR apmērā, no tiem  700,00 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības piešķirtie līdzekļi projektam.  Projekta aktivitāšu īstenošanai ika iegādātas  4 trīsvietīgās teltis, 8 piepūšamie matrači, 8 tūrisma paklāji. Iegādātais tūrisma inventārs tika izmantots šādiem pasākumiem: 31.05. – 01.06.2022. 4.klases skolēnu pārgājiens ar nakšņošanu pa maršrutu Vecružina – Sokolki – Vecružina, 05.07.-06.07.2022. skolas un Silmalas pagasta jauniešu pārgājiens ar nakšņošanu uz atpūtas bāzi  „Rāznas līcis” pie Rāznas ezera Čornajas pagastā, 27.05.2022. tika organizēts pavasara un 27.09.2022. tika organizēts rudens pārgājiens visiem Tiskādu pamatskolas izglītojamajiem. Projekta aktivitāšu īstenošanā tika iesaistīti vairāk nekā 50 dalībnieki, jo tika organizēti vairāki tūrisma pasākumi, kuros aktīvi piedalījās gandrīz visi Tiskādu vidusskolas (pamatskolas) 1.-12. klašu izglītojamie, daudzi skolas absolventi un Silmalas pagasta jaunieši.

Projekta mērķis ir sasniegts un projekta uzdevumi ir izpildīti. Projekta īstenošanai  iegādāts jauns tūrisma inventārs, tika organizēti pārgājieni pavasarī, vasarā un rudenī.  Jauniešiem tika attīstītas tūrisma prasmes, pilnveidotas zināšanas par savu novadu, veicināta tieksme pēc aktīvas un veselīgas atpūtas, tika attīstītas sadarbības un komunicēšanās prasmes.

Iegādātais inventārs tiks izmantots arī turpmāk tūrisma aktivitāšu organizēšanai skolas bērniem un jauniešiem.  Paldies visiem Tiskādu pamatskolas pedagogiem un darbiniekiem, Silmalas pagasta pārvaldes vadītājam J. Laizānam, autobusu šoferiem par mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes projekta aktivitāšu atbalstu, par to, ka bija kopā, palīdzēja pārgājienu organizēšanā un drošības garantēšanā!

                                                                          Skolēnu pašpārvaldes vadītāja Nadežda Verjovkina

Fotogrāfiju autores

skolotājas Gaļina Žugunova un Irīna Ščerbakova


Drukāt