Katru gadu janvārī pieminam Latvijas barikāžu aizstāvjus. Šogad visa skolas saime sapulcējās skolas zālē, kur Tiskādu pamatskolas Skolēnu pašpārvalde pastāstīja visiem par tā laika vēsturiskajiem notikumiem, noskatījāmies dokumentālo filmu par to trauksmaino laiku, kopā dziedājām patriotiskās un latviešu tautasdziesmas. Pasākuma laikā skolas parkā tika aizdedzināts piemiņas ugunskurs. Klātesošie varēja cienāties ar tēju, pīrāgiem un dalīties ar iespaidiem par redzēto un dzirdēto.
Mīlēsim un sargāsim mūsu zemi!
Paldies visiem pasākuma organizatoriem un atbalstītājiem.

 


Drukāt