Visas organizētās 1.semestrī „Latvijas skolas somas” aktivitātes Tiskādu pamatskolas skolēniem bija interesantas, aizraujošas, izglītojošas, interaktīvas un izzinošas.

Tiskādu pamatskolas 1.-3.klašu skolēni apmeklēja Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju, kur piedalījās 2 nodarbībās „Senā skola” un "Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas iepazīšana".

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar vēsturisko ekspozīciju no senākiem laikiem līdz mūsu dienām. Pastāvīgās ekspozīcijās “Daugavpils novada daba” skolēni apskatīja novada raksturīgākos floras un faunas pārstāvjus.

Pēc muzeja apskates skolēni tika aicināti uz interaktīvo nodarbību “Senā skola.” Skolēni iepazinās ar to, kā bērni mācījās XIX gadsimtā un XX gadsimta pirmajā pusē, izmantojot vēstures periodiem raksturīgos uzdevumus: lasīšana vecajā drukā, glītrakstīšana, aritmētika, zīmēšana. Uzdevumu veikšanai bērni lietoja vēstures periodam atbilstošos rakstāmpiederumus: tinti, spalvaskātus, ogles.

Iegūtās zināšanas skolēni var pielietot dabaszinībās, latviešu valodas un sociālās zinības stundās.

15.septembrī 4.-7.klašu skolēniem tika organizēts brauciens uz Raiņa māju Berķenelē.

Pirms brauciena latviešu literatūras stundās bērni uzzināja par Raiņa nozīmi literatūrā, par dzejnieka biogrāfiju un daiļradi, lasīja dzejoļus, zīmēja ilustrācijas, skatījās animācijas filmas.

Berķenelē bērniem piedāvāja ekskursiju pa māju, vadītāja stāstīja par Raiņa bērnību un Berķeneles pusmuižu. Skolēni veica dažādas izzinošas darbības. Daudziem visspilgtākās emocijas izraisīja improvizēta 19.gs. mācību stunda, kur skolēni rakstīja ar tinti un spalvaskātu vēstuli skolotājiem. Nepaklausīgi stāvēja kaktā uz zirņiem. Salīdzinot mūsdienīgo skolu ar 19.gs. skolām, visi secināja, ka tagad mācīties ir daudz labāk.

Pēc nodarbībām muzejā skolēni baudīja skaisto dabu un mākslas objektus Berķeneles dārzā.

Muzejpedagoģiskā nodarbība „Atmiņās iegāju te...” palīdzēja dažādot mācību procesu, kā arī iepazīstināja bērnus ar Raini neikdienišķos apstākļos, bet dzejnieka mājā.

Iegūtās zināšanas skolēni var pielietot latviešu valodas, vēstures un sociālās zinības stundās.

19. oktobrī Tiskādu pamatskolas 8.- 9. klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros devās braucienā uz Krāslavas Amatniecības centru, kur iesaistījās kokapstrādes un keramikas darbnīcās.

Kokapstrādes darbnīcā , kuru vadīja Aivars Andžāns, piedalījās 14 skolēni. Skolēniem tika sniegta informācija par kokapstrādes jomu – koksnes izmantošanu, koksnes žāvēšanas principiem, dažādu koku cietību, faktūru, tekstūru, smaržu, mēbeļu ražošanu, kā labāk apstrādāt un uzturēt koksni.Pēc izzinošās daļas sākās praktiskā nodarbība. Skolēni izdedzināja ornamentus uz jau iepriekš sagatavota koka delīša, ko pēc tam paņēma sev līdzi par piemiņu. Visiem ļoti iepatikās darbnīca!!!

Keramiķis Valdis Pauliņš iepazīstināja skolēnus ar keramikas arodu, keramikas īpatnībām un ar iespēju aizkrāsot izstrādājumus no māla ar dažādām krāsām, izmantojot dažādus dabas materiālus. Skolēni izmēģināja sevi podnieka lomā un izgatavoja māla svilpauniekus keramiķa – profesionāļa vadībā. Visi ar interesi un aizrautību iesaistījās meistarklasē.

Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus par amatnieku darbu, materiāliem, darba rīkiem un iekārtām.

Ekspozīcijā blakuszālē skolēni redzēja dažādus māla izstrādājumus – podus, vāzes, krūzes, šķīvjus, bļodas, svečturus un svilpauviekus.

Visiem ļoti iepatikās darbnīcas!!!Apmeklējot Amatciecības centru skolēni papildināja savas zināšanas un prasmes latviešu valodā, Latvijas vēsturē , ģeogrāfijā, dizainā un tehnoloģijās un attīstīja savas prasmes kokapstrādē un podniecībā.

Jau atbraucot skolā, jaunieši atzina, ka brauciens bija lietderīgs, informatīvs un aizraujošs.

Svinot Latvijas 105.gadadienu, Tiskādu pamatskolā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros tika organizēta iedvesmojoši patriotiska digitāla koncertlekcija “ES MĪLU TEVI, LATVIJA”.

Skatoties koncertlekciju, skolēni pilnveidoja savas zināšanas par Latvijas kultūras mantojumu - Latvijas vēsturi, folkloru, tradicionālajiem svētkiem, Dievībām, personībām un kultūras objektiem. Skolēni varēja atcerēties, ar ko lepojas katrs Latvijas novads – dabas un vēstures objekti, īpašas tradīcijas, izcilas personības. Skolēniem bija iespēja piedalīties viktorīnā un atbildēt uz jautājumiem darba lapā par Latvijas kultūras mantojumu.

Koncertlekcijā izskanēja Jāņa Lūsēna, Valta Pūces, Zigmāra Liepiņa, Raimonda Paula, Imanta Kalniņa, Renāra Kaupera, Marata Ogļezņeva un Ulda Marhilēviča radītā mūzika. Skolēni atzīmēja, ka dažas pazīstamas dziesmas skanēja citādāk – tika interesanti pārveidotas.

Koncertlekcija paplašināja skolēnu redzesloku par Latvijas kultūras mantojumu, sniedza jaunas zināšanas, no jauna atklāja lietas, ar kurām mūsu Latvijā visi varam lepoties un radīja pozitīvas emocijas!

Iegūtās zināšanas skolēni var pielietot dabaszinībās, mūzikas, latviešu valodas un sociālās zinības un vēstures stundās.

Pateicamies par iespēju padarīt mūsu skolas dzīvi interesantāku un pasākumiem bagātāku. Šī programma ir lieliska iespēja piedzīvot un izdzīvot daudzas lietas un sajūtas dzīvē!

         

 


Drukāt