10.novembrī Tiskādu pamatskolā valdīja liela jautrība, jo tika svinēta Mārtiņdiena. Skolas saime gāja jautrās Mārtiņdienas rotaļās, minēja mīklas, izzināja Mārtiņdienas tradīcijas, dziedāja dziesmas, dejoja tautas deju "Cūka driķos". 6.klases skolēni sagatavoja interesantu priekšnesumu un organizēja jautrās rotaļas. Pateicoties skolas atbalstam, visi saņēma saldās balvas - cukura gailīšus. Paldies par interesantu un izzinošu pasākumu!!

    

 


Drukāt