Tiskādu pamatskolas 1.,4.klašu skolēni aktīvi pavadīja rudens brīvdienas, piedaloties nometnē "Es skolā. Es Latvijā" projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros laika posmā no 23. līdz 25. oktobrim.

Skolēni pilnveidoja savas latviešu valodas prasmes kopā ar skolotāju Ludmilu Šmauksteli. Nodarbību laikā tika piedāvātas dažādas interaktīvas spēles. 1.klases skolēni atkārtoja alfabēta burtus, pilnveidoja lasītprasmi. 4.klases skolēni izmantojot šifru, atjaunoja tekstu, minēja krustvārdu mīklas. Mīklu pēcpusdienā visi minēja mīklas, meklēja vārdus, atpazina Latvijas skaistākās vietas. Skolēni meklēja Latvijas simbolus, Latvijas skaistākās ēkas, veidoja dāvanu Latvijai Dzimšanas dienā, kā arī iepazinās ar latviešu tautas rotaļām. Bērni mācījās sadarboties grupās un pāros. Uzdevumi bija saistīti ar Latvijas kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju un personībām. Uzdevumi raisīja interesi par latviešu valodu, palīdzēja pilnveidot vārdu krājumu, attīstīt fonemātisko dzirdi un lasītprasmi.

Otrdien bērni devās uz Latgales Kultūrvēstures muzeju, kur tika piedāvāta izglītojoša nodarbība par Latvijas kultūras kanona vērtību – Latgales podniecību – „Māla pikuča piedzīvojumi”, kuras laikā bērni veidoja dažādus priekšmetus no māla. Mācību ekskursijas laikā skolēni arī apskatīja ekspozīciju “Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums”. Skolēni paplašināja savus priekšstatus par Latgales vēsturi, podniecību. Došanās ārpus skolas telpām mācīšanās procesā paplašināja skolēnu redzesloku, deva iespēju lietot latviešu valodu reālajā dzīvē.

Nometnes laikā skolēni ne tikai pilnveidojas valodas prasmes, bet arī gatavoja dažādus gardumus skolotājas Ļubovas Ņemņasevas vadībā. 1. klases skolēni paši gatavoja saldus čiekurus no šokolādes cepumiem, papildinot tos ar saldām brokastu pārslām. 4. klases bērni gatavoja picu. Darbnīcas laikā dalībnieki iemācījās gatavot garšīgu picu, ar kuru uzcienāja arī pirmklasniekus. Skolēni ievēroja secību, drošības noteikumus, attīstīja pacietību veicot izvēlēto darbu. Bērni mācījās darboties ar virtuves piederumiem, ievērojot visus drošības noteikumus un skolotājas norādījumus.

Nometnes noslēgumā visi saņēma diplomus un saldas balvas. Paldies visiem par atbalstu nometnes organizēšanā!

 

 Tiskādu pamatskolas direktores vietniece Elita Valenieka

 


Drukāt