Meža ekspedīcija

Tiskādu pamatskolas 6. -7. klašu skolēni 13. septembrī piedalījās nodarbībā“LVM MEŽA EKSPEDĪCIJA” Janapolē.

Pasākuma mērķis: saprast, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, apzināt cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, veidot izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Latvijas valsts mežu ekspedīcija bija aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Katrā pieturā vadītājs deva skolēniem teorētiskus, praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus tie risināja individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksēja specialajā darba burtnīcā. Skolēni ieguva gan teorētiskas, gan praktiskās zināšanas. Iemācījās aprēķināt koku daudzumu 1ha platībā, koku augumu un vecumu. Uzzināja, kāpēc vajag retināt mežu, kā kopt jaunus dziņus. Visinteresantākais uzdevums bija uzbūvēt tiltu bez naglām. Skolēni atgriezās skolā ļoti apmierināti un ar jaunām zināšanām.

Bioloģijas skolotāja: Valentīna Beļajeva

 

 


Drukāt