Vasaras brīvlaikā Tiskādu pamatskolas skolēniem tika organizēts pārgājiens Rēzeknes novada iepazīšanai. Šajā gadā devāmies iepazīt Feimaņu ezera apkārtni un vietējo uzņēmumu „Baltic flags” (Korūgu muižu). Tas ļāva skolēniem atpūsties un pavadīt laiku lietderīgi un interesanti, izzināt novada apkārtni un uzņēmējdarbību, kā arī pilnveidot zināšanas par dzimto novadu. Pārgājiena laikā tika organizētas dažādas aktivitātes – sporta un "Big games" spēles, pastaigas, makšķerēšana, dziesmas pie ugunskura, ēdiena pagatavošana uz ugunskura, kā arī izbrauciens ar kuģīti Vīmana un loka šaušana. Tas viss veicināja un attīstīja organizēšanas, komunicēšanas, sadarbības prasmes, tika sniegta iespēja aktīvai atpūtai un tūrisma prasmju pilnveidošanai. Paldies par interesantu un izzinošu pārgājienu!

 

 


Drukāt