Tiskādu pamatskolā mācību gads noslēdzās ar pasākumu „Mēs kļuvām par gadu vecāki”. Pasākumu atklāja 5.klase ar leļļu teātra uzvedumu „Kukulīša noslēpumi”, tad direktore Olga Miseviča un direktores vietniece mācību darbā Elita Valenieka apbalvoja skolēnus par sasniegumiem olimpiādēs, mācībās, konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Noslēdzās pasākums ar skaistu dziesmu Darju izpildījumā un jautru uzvedumu no 7.klases. Paldies visiem par interesantu, aizraujošu un aktivitātēm bagātu mācību gadu!
Jauku vasaru!

 


Drukāt