Ej vēsti visai pasaulei

Grib mūsu zeme brīva būt!

Kā zaļos mežos vizbulis, kā zilos gaisos cīrulis.

/M.Zālīte/

2023. gada 2.maijā Tiskādu pamatskolas saime svinēja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 33. gadadienu.

Mūsu senčiem  bija skaists  sapnis par Brīvu Latviju. Bija tie, kuri klusībā cerēja, ka reiz šis sapnis īstenosies, bija tie, kuri bija pārliecināti, ka pienāks laiks, un tā noteikti būs un bija tie, kuri darīja visu, lai Latvija kļūtu brīva.Vēstures griežos Latvija zaudēja savu brīvību, bet daudzu cilvēku sirdīs dzīvs bija sapnis – sapnis par neatkarību.

1990. gada 4. maijā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.

Jau vairākus gadus par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai tiek svinēti Baltā galdauta svētki. Arī mūsu skolā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu svinēt pie balti klātiem galdiem ir kļuvusi par skaistu tradīciju. Pirmskolas un 1.-9.klašu skolēni dāvināja Latvijai skaistas un skanīgas dziesmas, par vēstures lappusēm atgādināja un latviešu tautasdziesmas lasīja 7.klases skolēni. Pasākuma dalībnieki baudīja svētku gaisotni un kopā būšanas prieku.

Mēs esam laimīga tauta, jo mūsu valstij ir divas dzimšanas dienas - viena vistumšākajā laikā, kad iededzam  svecītes, lai vairotu sevī un citos ticību savas valsts izaugsmei un otra – 4.maijā, kad mūsu Latvija ir tik skaista pavasara rotā kā apliecinājums, ka viss ir iespējams, tikai jātic. Būsim lepni par latviešu valodu, kultūru, tradīcijām un veltīsim savus labos darbus Latvijai!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Benita Apkalne


Drukāt