20.martā Tiskādu pamatskolas skolēniem tika piedāvāta iespēja tuvāk iepazīt un pamēģināt spēlēt dažādus stīgu instrumentus (čellu, kontrabasu, akustisko ģitāru, elektro ģitāru, bas ģitāru un ukulelli). Caur klasisko mūziku, populārām latviešu un ārzemju dziesmām skolēnus ieveda maģiskajā mūzikas pasaulē. Programmas laikā skolēni redzēja un dzirdēja katru stīgu instrumentu atsevišķi un kopskanējumā, uzzināja par lociņu un tā uzbūvi. Mūziķi stāstīja ļoti interesantus faktus par stīgu instrumentiem, papildinot stāstu ar prezentāciju.

Skolēni arī atkārtoja un nostiprināja iegūtās mūzikas stundās zināšanas par mūzikas instrumentiem un dažādiem mūzikas stiliem – džezu, roku, u.c., par kinofilmu un multfilmu mūziku. Kā arī tika iepazīstināti ar klasiskajiem stīgu mūzikas instrumentiem caur populāro mūziku, kuru bērni atpazina un ar prieku un interesi klausījās. Koncertlekcijas laikā tika attīstīta ritma izjūta un spēja spēlēt skanošo žestu pavadījumu mūzikai.

Skolēniem tika dota arī iespēja iemēģināt klasiskos instrumentus, un visi skolēni aizrautīgi spēlēja vijoli, čellu un ģitāras.

Visi skolēni ar interesi baudīja stīgu instrumentu mūziku dzīvā izpildījumā, vairāki pirmo reizi redzēja šos instrumentus.

Pēc atsauksmēm skolēniem patika koncertlekcija un viņi varēs izmantot iegūtās zināšanas mūzikas stundās.

Paldies Mikusa Abaroniņa komandai par tādu brīnišķīgu iespēju tuvāk un dzīvajā iepazīties ar stīgu mūzikas instrumentiem.


Drukāt