Drošības nedēļa.

Rudenī pēdejā septembra nedēļā skolā tiek rīkota "Drošības nedēļa".

Tika  rīkota skolēnu mācību ugunsdrošības evakuācija, kura parādīja, kā  visi skolotāji un skolēni ātri un organizēti evakuējās no skolas pēc atbilstoša signāla.

Klases stundās visas klases audzinātājas ar skolēniem vēlreiz izrunāja, atkārtoja un aktualizēja drošības noteikumus dažādās jomās.

Skolā viesojās policijas darbinieki. Viņi novadīja interaktīvas nodarbības ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem, kā arī lasīja lekciju pamatskolas vecuma skolēniem par uzvedības un atkarības jautājumiem.

Skolēni, iepazīstot dzīves rūgto patiesību (no policijas darbinieku un skolotāju stāstiem), kļūst uzmanīgāki, izvairās no bīstamām situācijām un zina, kā rīkoties ekstremālās situācijās.

 

 

 


Drukāt