Pārgājienu diena Tiskādu pamatskolā

Dzimto vietu iepazīšana kļuva par jauku tradīciju, ko jau daudzus gadus ievēro mūsu skolā. Katru gadu skolēni kopā ar skolotājiem dodas pārgājienos, lai iepazītu dzimtās vietas vēsturi, vietējo iedzīvotāju ieražas un tradīcijas, kā arī iepazīties ar interesantām vietām.

Arī šis rudens nekļuva par izņēmumu. 27.septembrī Tiskādu skolā tika organizēta pārgājienu diena, kuras mērķis bija radīt interesi par aktīvo atpūtu kā lietderīgu brīvā laika pavadīšanas veidu un sava novada un apkārtnes apzināšana un izpēte.

 Tikšanās ar skaisto rudens dabu vienmēr uzlabo garastāvokli . Mūsu rudens pārgājiens atstāja atmiņās  brīnišķīgus  iespaidus. Šī siltā un saulainā diena bija pavadīta daudzveidīgi un  jauki. Ar labu garastāvokli un jauniem iespaidiem visi atgriezās skolā.

Mūsu dzimtene ir Latgale, Rēzeknes novads un dzimtais Silmalas pagasts, kuru iepazīstot, mēs kļūstam arvien lepnāki par mūsu skaisto, brīnišķīgo un tik daudzveidīgo dzimto pusi.

 

 

 

 

 


Drukāt