Saules staru spožāko,

Pļavas puķi skaistāko,

Domās visu gaišāko, 

Manai māmiņai.
Par godu Mātes dienai 6. maijā Tiskādu vidusskolas skolēni savām māmiņām uzdāvināja krāšņu koncertu. Koncertu vadīja 12. klases skolēni Nadežda Verjovkina un Aleksandrs Golovļovs. Pirms koncerta māmiņas varēja aplūkot skolēnu zīmējumu izstādi. Koncerta laikā pasākuma apmeklētājus priecēja mūsu interešu izglītības kolektīvi: vokālie ansambļi, deju kolektīvs, instrumentālais ansamblis „Fantāzija”, sporta deju  pāris,  bungu un ģitārspēles izpildītāji, skolas teātra kolektīvi. Koncertu papildināja bērnu deklamētie dzejoļi. Zālē valdīja  sirsnīga, pozitīva un mīlestības pilna atmosfēra, jo visi priekšnesumi tika izpildīti  no visas sirds, līdz ar to dāvana māmiņām bija izdevusies godam.
Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova

 


Drukāt