Aprīlis  ir tīrības mēnesis, kad vēlāmies, lai vide, kurā dzīvojam, ir tīra un kārtīga. Piektdien, atbalstot Latvijas Lielo talku, Tiskādu vidusskolas skolēni veltīja laiku darbam, kura mērķis bija padarīt savu apkārtni tīrāku un sakoptāku. Skolēni un viss skolas kolektīvs ļoti citīgi pastrādāja un sakārtoja teritoriju apkārt skolai, bērnu laukumu, skolas stadionu un futbola laukumu. Visi sajuta piederību dzimtai skolai, savam pagastam, Rēzeknes novadam un Latvijai.

Paldies skolēniem un skolas kolektīvam par ieguldīto darbu skolas teritorijas sakopšanā! Ir prieks, ka mūsu skolas apkārtne kļuva tīrākā, sakoptākā un skaistākā!

 

 


Drukāt