16.septembrī Tiskādu vidusskolā tika organizēta pārgājienu diena

Pārgājienu diena Tiskādu vidusskolā

Dzimto vietu iepazīšana kļuva par jauku tradīciju, ko jau daudzus gadus ievēro mūsu skolā. Katru gadu skolēni kopā ar skolotājiem dodas pārgājienos, lai iepazītu dzimtās vietas vēsturi, vietējo iedzīvotāju ieražas un tradīcijas, kā arī iepazīties ar interesantām vietām.

Arī šis rudens nekļuva par izņēmumu. 16.septembrī Tiskādu vidusskolā tika organizēta pārgājienu diena, kuras mērķis bija stiprināt skolēnu piederības sajūtu un mīlestību pret savu dzimto vietu , vērojot sava pagasta skaistos dabas objektus, veicināt veselīgu dzīvesveidu, tūrisma prasmju un iemaņu attīstīšanu.

Pārgājiena laikā skolēni varēja izpētīt un ieraudzīt pārmaiņas, kas norisinās  dabā, tuvojoties ziemai, vērot koku krītošās lapas, to dažādos izmērus un krāsas, meža zvēru atstātos pēdu nospiedumus, gājputnu kāšus debesīs, atklāt dažādo rudens sēņu daudzveidību, saskatīt rīta rasā mirdzošus zirnekļa ieaustos tīklus pļavas smilgās, kā arī vienkārši elpot svaigo un mazliet dzestro rudens gaisu. Tikšanās ar skaisto vienmēr uzlabo garastāvokli . Mūsu rudens pārgājiens atstāja atmiņās brīnišķīgus iespaidus. Diena bija pavadīta jauki. Ar labu garastāvokli un jauniem iespaidiem visi atgriezās skolā.

 

Mūsu dzimtene ir Latgale, Rēzeknes novads un dzimtais Silmalas pagasts, kuru iepazīstot, mēs kļūstam arvien lepnāki par mūsu skaisto, brīnišķīgo un tik daudzveidīgo dzimto pusi.

Direktores vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova

   

   

 

 


Drukāt