Sirsnīgs un saulains sveiciens visām mūsu māmiņām Mātes dienā!

Uz pasaules nav tādas vietas, kas būtu drošāka par mammas klēpi.

Uz pasaules nav tādas lietas, kas būtu īstāka par mammas mīlestību.
Visā pasaulē ir tik daudz mammu un viņas visas ir īpašas, mīļas un labas,bet tomēr vislabākā ir katram sava vienīgā!

Tuvojas visskaistākie un vissirsnīgākie pavasara svētki – Mātes diena. Mēs nevaram sarīkot šajā gadā mūsu māmiņām svētku pasākumu, bet no visas sirds gribam apsveikt viņas Mātes dienā.

Mīļās mūsu māmiņas!
Paldies Jums par to, ka vienmēr esat mums blakus, palīdzat mums un nepārtraukti atbalstāt mūs. Jūs esat tik gādīgas, pašazliedzīgas, saprotošas, mīlošas, visskaistākās un vislabākās.

 

Ko gan lai šodien vēlam Tev,
Kad ceļš tik garš ir nostaigāts?
Paldies par visu, ko mums devi,
Par to, ka vienmēr biji klāt,
Mūs mīlēji tu, nesaudzējot sevi,
Paldies par visu, visu, māt!

Paldies, mana jaukā un labā,
Ka varu šai pasaulē iet,
Ka sevi veltīji bērniem,
Paldies, mīļo māmiņ, paldies!”


Drukāt