Eiropas diena Tiskādu vidusskolā

 9. maijā, visa Latvija ar vērienīgiem pasākumiem tiks atzīmēta Eiro

pas diena. Tā plaši tiek svinēta visā Eiropā un tiek dēvēta arī par Eiropas Savienības (ES) dzimšanas dienu. Eiropas diena ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā. Atzīmējot Eiro

pas dienu, ES iestādes maija sākumā Briselē un Luksemburgā ver durvis plašai sabiedrībai. Arī ES biroji Eiropā un citur pasaulē organizē dažnedažādus pasākumus visu vecumu cilvēkiem. Ik gadu šajā dienā tūkstošiem cilvēku apmeklē ES iestādes, piedalās diskusijās, dodas uz koncertiem un citiem pasākumiem, šādi uzzinot vairāk par ES.

ES ir dažādi simboli, no tiem vispazīstamākais ir dzeltenu zvaigžņu veidots aplis uz zila fona.
Eiropas Savienības karogs ir ne tikai tās simbols, bet pauž arī Eiropas vienotības un identitātes ideju plašākā nozīmē.
Tajā ir 12 zelta zvaigžņu aplis uz zila fona. Zvaigznes simbolizē Eiropas tautu vienotības, solidaritātes un harmonijas ideālus. Zvaigžņu skaits nav saistīts ar dalībvalstu skaitu, taču aplis ir vienotības simbols. Eiropas himna un moto. Melodija, kas parasti simbolizē ES, ir no Ludviga van Bēthovena Devītās simfonijas, ko viņš komponēja 1823. gadā, par tekstu izmantodams “Odu priekam”, Frīdriha fon Šillera 1785. gadā sacerēto dzejas šedevru.
Eiropas Savienības moto “Vienota dažādībā” pirmo reizi izmantoja 2000. gadā.

 

 

 

 

 


Drukāt