Absolventu tikšanās vakars Tiskādu vidusskolā 2020.gadā

Par labu tradīciju ir kļuvusi iespēja februāra pirmajā sestdienā pulcēties savā dzimtajā skolā, lai satiktos ar skolotājiem un bijušajiem klasesbiedriem, atcerētos skolas gadus. Šis gads nebija izņēmums: sestdien, 1.februārī, Tiskādu vidusskolā notika tradicionālais absolventu vakars.

Skolas  zālē bijušos skolas absolventus gaidīja skolotāji un tagadējie skolēni, kuri bija sagatavojuši interesantu, aizraujošu pasākumu. Tas bija brīnišķīgs koncerts, kurā skaisti dziedāja 2.klases skolniece Laima Līcīte, rādīja savu talantu ģitārspēlē Antons Marcinkevičs, spēlēja ritmiskus skaņdarbus instrumentālais ansamblis „Fantāzija”, inscenēja jautrus miniuzvedumus dažādu klašu skolēni, priecēja visus skatītājus ar skaistām dejām deju pāris Vlads Kopilovs un Ksenija Ščerbakova. Absolventi baudīja fotogrāfijas, savus zīmējumus no skolas gadiem un kopā nodziedāja skolas himnu un absolventu himnu.

Visa tā svētku atmosfēra aicināja absolventus atmiņās atgriezties skolā. Direktore Olga Miseviča pastāstīja par interesantu un bagātu mūsdienu skolas dzīvi. Ar pateicības vārdiem uzstājās absolventi, uzdāvināja skolotājiem ziedus. 

Liels prieks bija satikt mūsu bijušos un esošos skolotājus un skolēnus.

Pēc svinīgās daļas bija iespēja ienākt savās klasēs, parunāt ar bijušajiem klasesbiedriem, skolotājiem un atcerēties jautrus atgadījumus mācību stundu laikā, ārpusklases „tusiņus”, skolas gadus.

Šovakar ilgi skolas logos spīdēja gaisma. Absolventi apmeklēja „nenopietnas stundas”, piedalījās jautrās stafetēs un ar prieku dejoja ar skolotājiem un klasesbiedriem. 

Mēs pateicamies šī vakara mūziķiem – duetam „Nostaļdži” par jauko muzikālo noformējumu. Paldies arī skolas kolektīvam un skolēnu pašpārvaldei par atbalstu pasākuma organizēšanā un visiem absolventiem par sirsnīgiem vārdiem un jaukām atmiņām!

Uz tikšanos nākošajā Absolventu vakarā!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova

 

 


Drukāt