“Paliec sveika, Ābece!”

19.decembrī Tiskādu vidusskolas 1.klases skolēniem notika pasākums “Paliec sveika, Ābece!” Pirmklasnieki pabeidza lasīt pirmo mācību grāmatu, uzzināja visus alfabēta burtus, iepazinās ar skaņām, iemācījās lasīt un rakstīt vārdus un teikumus. Pasākuma laikā skolēniem vajadzēja izturēt dažādus pārbaudījumus. Pirmklasnieki kopā ar 4.klases skolēniem minēja mīklas, rakstīja vārdus, lasīja dzejoļus, piedalījās dažādos konkursos un veiksmīgi tika galā ar visiem uzdevumiem. Pasākums noritēja ļoti ātri pozitīvā un jautrā gaisotnē. Skolēni saprata, cik svarīgi ir apgūt lasītprasmi un ka šīs zināšanas ir jāturpina pilnveidot. Lai veicas grāmatu lasīšanā!

Sākumskolas skolotāja Jeļena Bažanova

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 


Drukāt