Inventāra projekta „Galda spēles brīvajam laikam” īstenošana Tiskādu vidusskolā

Tiskādu vidusskolas skolēnu pašpārvalde no 2019.gada 15.augusta līdz 2019.gada 30.septembrim īstenoja jaunatnes inventāra iegādes projektu. Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu tika iegādātas jaunas un kvalitatīvas galda spēles bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 15 gadiem - radošie spēļu komplekti un intelektuālās galda spēles. Projekta īstenošanai  tika piešķirts Rēzeknes novada pašvaldības finansējums 500,00 EUR apmērā. Galda spēles skolēni spēlē brīvajā laikā un pēc mācību stundām. Projekta mērķis ir sasniegts un projekta uzdevumi ir izpildīti, jo bērniem un jauniešiem ir nodrošināta iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, organizēt skolēniem pasākumus, apgūt jaunas zināšanas. Galda spēles veicina jauniešu sadarbības un komunicēšanās prasmju attīstīšanu.

    Projekta koordinators  Deniss Filatovs

 

 

 

 


Drukāt