4. oktobrī mūsu skolā tika svinēta Skolotāju diena.

Skolotāju diena

4. oktobrī mūsu skolā tika svinēta Skolotāju diena. Skolēnu pašpārvalde pilnīgi patstāvīgi organizēja šo svētku dienu – izveidoja afišu, sagatavoja koncertu, izstrādāja stundu sarakstu, sagatavoja ielūgumus skolotājiem-pensionāriem, novadīja stundas sākumskolai un pamatskolai. Šajā dienā vecāko klašu skolēni sagatavoja svētku koncertu saviem skolotājiem. Koncerts bija ļoti jautrs un tajā pašā laikā aizkustinošs. Mēs apsveicām skolotājus ar jokpilniem inscenējumiem, sirsnīgām dziesmām un dzejoļiem, kā arī apbūrām viņus ar jautrām, enerģiskām dejām. Kad noskanēja pēdējā dziesma, visi skolēni apsveica savus skolotājus ar ziediem.

Mēs neaizmirsām tos skolotājus, kuri jau ir pelnītā atpūtā, un uzaicinājām viņus uz svētku koncertu. Tos pedagodus, kas nevarēja atnākt, skolēni personīgi apsveica ar ziediem mājās.
Pēc koncerta 10. - 12. klašu skolēni deva iespēju skolotājiem atpūsties un novadīja stundas kā īsti skolotāji. Tas deva skolēniem iespēju pilnībā sajust un apzināt skolotāja darbu. Mums patiešām patika vadīt stundas, un es uzskatu, ka šī pieredze nākotnē mums var noderēt.


Mēs esam ļoti priecīgi, ka varējām paši organizēt skolotājiem tādu brīnišķīgu svētku dienu.

Mēs vēlamies turpināt Skolotāju dienas organizēšanu, un mums jau ir plāni nākamajam gadam.

Mīļie mūsu skolotāji, Jūs esat vislabākie!!! Apsveicam Jūs Skolotāju dienā.

Skolēnu pašpārvaldes atbildīgā par kultūras ministriju Nadežda Verjovkina

 

   


Drukāt