2019.gada 18.oktobrī Tiskādu vidusskolā notika pirmklasnieku iesvētīšanas svētki.

1.klases iesvētīšanas svētki

2019.gada 18.oktobrī Tiskādu vidusskolā notika pirmklasnieku iesvētīšanas svētki. Pirmklasniekiem tas bija kaut kas jauns, vēl nepiedzīvots un interesants. Pasākumu sagatavoja un vadīja 4.klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju Mariju Borisovsku. Ar lielo interesi skolēni pildīja dažādus interesantus Puķītes-septiņpuķītes uzdevumus. Pirmklasnieki atbildēja uz jautājumiem, skaitīja, dejoja, dziedāja, lai sevi apliecinātu, ka ir gatavi būt pilntiesīgi Pirmās klases skolēni.

Pasākuma laikā skolēnus sveica skolas direktore Olga Miseviča, pasniedzot katram īpašo diplomu un gardu torti visai klasei.

Svētku gaisotne radīja pozitīvu attieksmi pret skolu, skolēni guva pozitīvas emocijas. Iesvētīšanas svētki izdevās un pirmklasnieki tagad oficiāli pieder pie skolas saimes, jo tika galā ar visiem pārbaudījumiem.

1.klases skolotāja Jeļena Bažanova

 

 

 

 

 


Drukāt