1.-6.klases skolēni devās mācību vizītē uz IIC “Dzelzceļš un Tvaiks”

Tiskādu vidusskolas skolēnu mācību vizīte

     2019.gada 17.oktobrī Tiskādu vidusskolas 1.-6.klases skolēni devās mācību vizītē uz IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros. Mācību vizīte deva iespēju skolēniem darboties, pētīt, novērot dažādus tehnoloģijas procesus, tādējādi veicinot skolēnus sasniegt augstākus rezultātus mācībās. Vizītes laikā tika radīta interese un motivācija par stundās iegūto zināšanu un prasmju praktisku pielietojumu.

     Skolēni varēja iejusties mašīnista lomā, iedarbināt tvaika lokomotīvi, iegūt biļeti uz sev izvēlētu sapņu galamērķi, iepazīt dzelzceļa profesijas. 1.-3.klases skolēni piedalījās tematiskajā nodarbībā “Vilcienbūve”, kur jautājumos un atbildēs izpētīja dzelzceļa attīstības vēsturi, runāja par dzelzceļu nākotnē un uzbūvēja savu nākotnes vilcienu – kustēties spējīgu papīra modeli un piedalījās to palaišanas sacensībās. 4.-6.klases skolēni piedalījās tematiskajā nodarbībā “Materiālzinātne”, pētot dzelzceļa nozari, dažādu materiālu un izejvielu pielietojumu. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni izgatavoja “Gudro plastilīnu”.

     Visi skolēni centrā darbojās ar lielu aizrautību un interesi. Gūtos iespaidus un vērojumus skolēni varēs izmantot mācību procesā, apgūstot tēmas STEM jomā.

Tiskādu vidusskolas direktores vietniece mācību darbā Jeļena Bažanova

 

    

 

 

 


Drukāt