2021.gada Latvijas mēneša pasākumu cikls Tiskādu vidusskolā:

2021.gada Latvijas mēneša pasākumu cikls Tiskādu vidusskolā:

Mērķis:

 Stiprināt skolēnu piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi.

 

Uzdevumi:

  • Sekmēt audzēkņu patriotisko audzināšanu;
  • Attīstīt skolēnu radošo domāšanu un radošās spējas;
  • Veidot izpratni par valsts attīstību un dzīvi pilsoniskā sabiedrībā;
  • Veidot izpratni par latviešu tautas tradīcijām;
  • Veicināt fizisko attīstību.

 

Nr.

Aktivitāte

Laiks

Atbildīgais

Piezīmes

1.      

Zīmējumu un radošo darbu izstādes “Mana Latvija”

01.11-30.11

Sākumskolas skolotāji

Int.izgl.pedagogi

 

2.      

Klašu, skolas telpu un aktu zāles noformējums Latvijas valsts svētkiem

01.11-30.11

Klašu audzinātāji

SP

Int.izgl.pedagogi

 

3.      

Latviešu valodas konkurss (attālināti).

08.11.2021.

B.Apkalne

5.,6.,7.,12.kl. 

4.      

Eseju konkurss “Latvija man ir…!”

12.11.2021.

B.Apkalne

12. kl.

5.      

Eseju konkurss ar noformējumu “Mana Latvija.”

12.11.2021.

B.Apkalne

5.-7. kl.

6.      

Mārtiņdiena – ticējumi, tautasdziesmas, mīklas, rotaļas.

10.11.2021.

N.Mihailova

7.klase

1.-12.kl.

7.      

Dokumentālas filmas bērniem un jauniešiem “Neatstāj pēdas” pirmizrāde (par skautiem un gaidām)

11.11.2021.

Klašu audzinātāji

LTV1 (lsm.lv) plkst. 19.30

8.      

Lāčplēša diena 

11.11.2021.

A.Mironovs

Klašu audzinātāji

SP

1.-12.kl.

9.      

Erudīcijas spēle „Mana Latvija”

8.-12.11.2021.

L.Šmaukstele J.Bažanova

1.-4.kl.

8.-9.kl.

10.  

Koncertlekcija "Dzeja un mūzika".

15.-26.11.2021.

L.Šmaukstele

B.Apkalne

I.Ščerbakova

5.-12.kl.

11.  

Skolēnu videokoncerts, veltīts Latvijai.

17.11.2021.

I.Ščerbakova

1.-12.kl.

12.  

Bibliotēkas izstāde „Mūsdienu latviešu dzejnieki un rakstnieki”

08.-30.11.2021.

Ļ. Ščemeļova

1.-12.kl.

13.  

Klases audzināšanas stunda, veltītā Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

13.11.2021.

Kl.audzinātāji

1.-12.kl.

14.  

Viktorīna „Pa Latvijas vēstures lappusēm”

16.,17.11.2021.

O.Golubeva

6.-12.kl.

\