Valsts valodas diena Tiskādu vidusskolā

Jānis Klīdzējs par valodu ir teicis: „ Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks”.

   Viena no mūsu lielākajām vērtībām ir valoda. Lai godinātu latviešu valodu kā valsts valodu, Latvijā 15.oktobris šogad un turpmāk būs valsts valodas diena. Arī mūsu skolēni un skolotāji nolēma pievienoties akcijai „Latviešu valoda man ir...” un uz ozollapām uzrakstīja, ko viņiem nozīmē latviešu valoda:

  • „Latviešu valoda ir mans gods.”
  • Latviešu valoda man ir prieks.”
  • „Latviešu valoda man ir sirds draudzene.”
  • „Latviešu valoda man ir dzimtā māja, Latvijas dvēsele, latviešu tautasdziesmas, teikas, pasakas. Tā ir mūsu visgaršīgākā rudzu maize, mūsu skaistā daba, mūsu Latvijas sirds.”
  • „Latviešu valoda man ir dzīve.”
  • „Latviešu valoda man ir sarunas un dziesmas.”
  • „Latviešu valoda man ir Latvija.”
  • „Latviešu valoda man ir mācības, nākotne, profesija, dzīve, ģimene.”

Latviešu valodas skolotāja Ludmila Šmaukstele