1. oktobrī mūsu skolā pēc jaukās tradīcijas tika svinēta Skolotāju diena

Pašpārvaldes diena

1. oktobrī mūsu skolā pēc jaukās tradīcijas tika svinēta Skolotāju diena. Skolēnu pašpārvalde organizēja šo svētku dienu – izveidoja afišu, sagatavoja koncertu, izstrādāja stundu sarakstu, sagatavoja apsveikuma atklātnes skolotājiem-pensionāriem, novadīja stundas sākumskolai un pamatskolai.

Svētku koncerts bija ļoti jautrs un tajā pašā laikā aizkustinošs. Mēs apsveicām  skolotājus ar jokpilniem inscenējumiem,  sirsnīgām  dziesmām un dzejoļiem, kā arī apbūrām viņus ar ģitārspēli Antona Marcinkeviča izpildījumā. Koncerta noslēgumā mēs uzdāvinājām skolotājiem ziedus un pasniedzām saldo cienastu svētku galdam.

Pēc koncerta  12. klases skolēni deva iespēju skolotājiem atpūsties un novadīja stundas kā īsti skolotāji. Tas deva skolēniem iespēju pilnībā sajust un  apzināt skolotāja darbu. Mums patiešām patika vadīt stundas, un es uzskatu, ka šī pieredze nākotnē mums var noderēt.

Mēs neaizmirsām tos skolotājus, kuri jau ir pelnītā atpūtā, un  apsveicām viņus  ar ziediem, šokolādēm un paštaisītām atklātnēm ar apsveikumu svētkos.Mēs esam ļoti priecīgi, ka varējām paši organizēt  skolotājiem tādu brīnišķīgu svētku dienu.

 Šogad pie mums ciemos atbrauca Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra un Izglītības darba speciāliste Anita Rudziša, lai apsveiktu mūsu skolotājus skolotāju dienā un pasniegtu Pateicības rakstus un balvas Elitai Valeniekai, Gaļinai Žugunovai un Ļubovai Ņemņasevai.

Mīļie mūsu skolotāji, mēs Jums novēlām, lai jūsu ikdienu piepilda bērnu smaidi ar labi iegūtām sekmēm, lai jums pietiek spēks, enerģija un, protams, pats galvenais – pacietība katrai dienai! Jūs esat vislabākie!!! Apsveicam Jūs Skolotāju dienā.

Skolēnu pašpārvaldes prezidente Nadežda Verjovkina