3D modelēšanas nodarbības

Tiskādu vidusskolas skolēniem Rīgas Tehniskajā universitātē

2021.gadā 10.septembrī Tiskādu vidusskolas 7.-12.klases skolēniem notika mācību brauciens uz Rīgu. Šīs pasākums notika pateicoties mūsu skolas sponsoriem “Rīga Astor Rotary Club”. Brauciena mērķis bija saistīts ar biznesa inkubatora 3D modelēšanu, kurš atrodas Ķīpsalā. Skolēni tika  iepazīstināti ar dažāda veida 3D printeriem un ar tiem izgatavotiem izstrādājumiem. Daži izstrādājumu prototipi gaidīja apstiprināšanu augstākajā līmenī.

Skolēniem ekskursija ļoti patika, viņi uzmanīgi klausījās stāstījumā, ar lielu interesi novēroja darbu ar 3D printeriem, aptaustīja izstrādājumus no plastikāta. Bērnus ļoti ieinteresēja jaunās tehnoloģijas. Viņi bija izbrīnīti par to, cik ļoti attīstījušās tehnoloģijas un cik nozīmīgas jaunās tehnoloģijas ir cilvēka dzīvē.

Nākošais mūsu pieturas punkts bija Motoru muzejs. Muzejā skolēni pavadīja divas stundas un uzzināja par Latvijas automobiļu ražošanas vēsturi. Aizraujoši bija tas, ka dažus mehānismus varēja iedarbināt ar rokām.

Pēcpusdienā ekskursijas organizatori sarīkoja skolēniem pusdienas Makdonaldā.

Ekskursija bija interesanta, aizraujoša, izglītojoša un izzinoša. Skolēni ieguva jaunas zināšanas par mūsdienīgajām tehnoloģijām un tālākizglītības iespējām inženierzinātnēs un 3D tehnoloģijās.

Ekskursijas beigās sponsori uzdāvināja skolai fotokameru, ar kuras palīdzību var fotografēt attēlus un pārnest tos uz datoru, veidot apjoma attēlus 3D printerim. Šī dāvana ir ļoti noderīga mācību procesa nodrošināšanai un 3D modelēšanas prasmju apgūšanai skolēniem.

Gribu izteikt pateicību mūsu sponsoriem no Rīgas par to, ka deva skolēniem iespēju paplašināt savu redzesloku un zināšanas. Liela  pateicība RTU Dizaina fabrikas vadītājam Reinim Adovičam par nodarbību organizēšanu un vadīšanu skolēniem. Pateicība skolas vadībai un pagasta pārvaldes vadītājam par atbalstu un transporta nodrošināšanu.

Dizaina un tehnoloģiju skolotājs Valentīns Semjonovs