Meža ekspedīcija

Tiskādu vidusskolas  5. -6. klašu skolēni 15. septembrī  piedalījās nodarbībā “LVM MEŽA EKSPEDĪCIJA”. 

Pasākuma mērķis: saprast, kā dabas zinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, apzināt cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, kā arī, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, veidot izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Latvijas Valsts Mežu ekspedīcija bija aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā.  Katrā pieturā vadītājs deva skolēniem teorētiskus, praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus tie risināja individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksēja speciālajā darba burtnīcā.  Skolēni ieguva gan teorētiskās, gan praktiskās  zināšanas. Viņi iemācījās aprēķināt koku daudzumu 1ha  platībā, koku augumu un vecumu. Uzzināja, kāpēc vajag retināt  mežu, kā kopt jaunos stādus. Visinteresantākais uzdevums bija uzbūvēt tiltu bez naglām.

Skolēni atgriezās skolā ļoti apmierināti un ar jaunām zināšanām.

Bioloģijas skolotāja Valentīna Beļajeva