ERASMUS+ projekta “Zwischen den Kulturen” noslēguma C5 mobilitāte Tiskādu vidusskolā

 No 2018.gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam Tiskādu vidusskolā notika ERASMUS+ projekta “Zwischen den Kulturen” īstenošana. Projekta dalībvalstis bija Rumānija, Turcija un Latvija.

Projekta galvenais mērķis - komunikācijas un vācu valodas zināšanu uzlabošana, skolēnu un pedagogu informācijas komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmju pilnveidošana, skolēnu vispārējo zināšanu par dažādu valsts kultūrām uzlabošana, tolerances audzināšana, sadarbības prasmju veicināšana.

Katras mobilitātes laikā projekta dalībnieki piedalījās tādās tematiskās aktivitātēs kā “Raksturīgi manai valstij”, “UNESCO ceļojumu objekti”, “Izglītības sistēma valstī”, “Manas valsts personības”, “Reliģija un kultūra”, “DACH valstis”, “Informācijas komunikācijas tehnoloģijas” , "Sports". Aktivitāšu īstenošanā tika izmantotas dažādas metodiskas formas un paņēmieni: prezentācijas, izstādes, viktorīnas, kolāžas, filmas, krustvārdu mīklas, darba lapas, konkursi, sporta sacensības, žurnālu lasīšana, jauniešu literatūras lasīšana un uzdevumu izpildīšana, pārrunas, dialogu veidošana, aprakstu veidošana, audioierakstu veikšana, interaktīvas spēles, teātra izrādes, jauno datorprogrammu apgūšana, e-grāmatas veidošana u.c. Dokumentālo ceļojumu ietvaros skolēni pētīja Rumānijas, Turcijas un Latvijas ievērojamākās vietas, apskates objektus, katras valsts kultūras mantojumu. Skolēni un pedagogi veica sava darba pašvērtējumu un aktivitāšu vērtējumu.

No 2021. gada 13. augusta līdz 2021. gada 19. augustam Tiskādu vidusskolā notika noslēguma C5 Erasmus+ projekta mobilitāte. Covid-19 situācijas dēļ mobilitātē piedalījās tikai Rumānijas un Latvijas skolēni un pedagogi.

Gatavojoties mobilitātei, Tiskādu vidusskolas skolēni sagatavoja šādas izstādes skolā: “Tipiski manai valstij”, “Latvijas personības”, “UNESCO apskates objekti”, izveidoja kolāžas par Rumānijas, Latvijas un Turcijas dabu, ievērojamākajām vietām un amatniecības nozarēm.

Tēmu “Manai valstij raksturīgi” un “Reliģija un kultūra” veiksmīgākai izklāšanai projekta dalībnieki apmeklēja vairākas vietas Latgalē un Latvijā: Rēzeknes pilsētu, Rāznas nacionālo parku un Dabas izglītības centru “Rāzna”, Bauskas un Rundāles pilis, Ludzas pilsētu, Aglonu, Jūrmalu un Vecrīgu. Iepriekš minēto apskates objektu laikā skolēni un pedagogi ieguva informāciju par Latvijas dabu, reliģisko dzīvi Latvijā, iepazinās ar ēšanas tradīcijām, tautas tradīcijām un kultūru, dziesmu un deju tradīcijām.  

Katru darba dienu skolēniem notika mācību nodarbības, kuru laikā tika pilnveidotas vācu valodas zināšanas, komunicēšanās un sadarbības prasmes. Skolēni attīstīja lasīšanas prasmes un veica audioierakstus. Nedēļas laikā skolēni  noskatījās videofilmas vācu valodā par Vāciju un Austriju un pārbaudīja savas zināšanas, sniedzot atbildes uz viktorīnas jautājumiem par vācu valodā runājošām valstīm. Skolēni piedalījās darbnīcā un izgatavoja suvenīrus no koka. Visas nedēļas laikā skolēni dejoja, nodarbojās ar sportu, rādīja kultūras programmu. Aizraujoši notika “Jautrās sporta stacijas” skolēniem.

Projekta realizācijas laikā triju gadu garumā daudz kas piedzīvots. Paveikts liels darbs projekta mērķa un uzdevumu sasniegšanā. Komandas veidošanas aktivitātes bija dažādas. Sadarbojās gan pedagogi, gan skolēni, gan skolas darbinieki un skolēnu vecāki. Projekta ietvaros daži skolēni pirmo reizi savā dzīvē izbrauca no Latvijas un apmeklēja citas valstis. Projekta rezultātā gan skolēniem, gan pieaugušajiem ir izpratne par individuālo toleranci. Dalībnieki saprata, ka iecietība ir ceļš uz labu sadarbību. Skolēni un pedagogi ieguva ieskatu iesaistīto valstu kultūras īpatnībās, zināšanas par UNESCO vērtībām un apziņu par UNESCO mantojuma saglabāšanas nepieciešamību, arī zināšanas par citu valstu un arī par latviešu kultūras un etnogrāfijas īpatnībām, tradīcijām, amatniekiem un personībām, dabas objektiem un ainavām.

Visus izstrādātos materiālus projekta laikā ir iespēja izmantot svešvalodas, ģeogrāfijas, sociālo zinību mācību  stundās, klašu audzināšanas stundās un citās aktivitātēs.

Liels paldies visiem mūsu kolēģiem no Turcijas un Rumānijas, sevišķi projekta koordinatorei skolotājai Carmenai Bulhac par sadarbību un iegūto pieredzi Erasmus+ projekta īstenošanā! Liels paldies arī visiem Tiskādu vidusskolas pedagogiem un skolēniem, kuri aktīvi strādāja projektā!

Pateicība Silmalas pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Laizānam, autobusu šoferiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem par atbalstu un palīdzību Erasmus+ projekta aktivitāšu īstenošanā!

Projekta koordinatore Latvijā Olga Miseviča

Fotogrāfiju autore skolotāja Irīna Ščerbakova