Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Rēzeknes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruts Nr.20-1 “Gornica-Štikāni-Rogoviki-Prezma-Vecružina-Gornica-Malta-Gornica”

APSTIPRINU

Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs

Eduards Grišuļonoks

_____________________

paraksts

______________________

datums

Rēzeknes novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruts Nr.20-1   “Gornica-Štikāni-Rogoviki-Prezma-Vecružina-Gornica-Malta-Gornica”

2020./2021.mācību gadam

1.reiss

Autoceļa (ielas) nosaukums, apzīmējums

Maršruts

Atiešanas laiks

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Gornica

6:40

Silmala-Rogoviki-Tuči, V6584

Rogoviki

6:50

Silmala-Rogoviki-Tuči, V6584

Tuči

6:55

Solomenka-Rogozovka, V6570

Rogozovka

7:00

Rogoviki-Rogoviki, 8856, pašv.ceļš

Rogoviki

7:10

Silmala-Rogoviki-Tuči, V6584

Štikāni

7:15

Silmala-Rogoviki-Tuči, V6584

Štikāni (kapi)

7:17

Silmala-Rogoviki-Tuči, V6584

Putni

7:20

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Silmala

7:25

Silmala- Pušbāri, V6583

Prezma

7:30

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Jaunružina

7:35

Lakstīgalu iela, pašv.ceļš

Vecružina (vidusskola)

7:40

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Dārzu

7:50

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Silmala

7:55

Skolas iela, pašv.ceļš

Gornica (Silmalas PII)

8:05

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Malta

8:15

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Gornica

8:30

Maršruta garums – 78km

Sēdvietu/stāvvietu skaits autobusā – 61/13

Reisā prognozējamais pārvadājamo skolēnu skaits - 66

2.reiss

Autoceļa (ielas) nosaukums, apzīmējums

Maršruts

Atiešanas laiks

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Gornica

14:55

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Malta

15:05

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Gornica

15:10

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Silmala

15:15

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Dārzu

15:20

Lakstīgalu iela, pašv.ceļš

Vecružina (vidusskola)

15:30

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Dārzu

15:40

Silmala-Pušbāri, V6583

Prezma

15:45

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Silmala

15:50

Silmala-Rogoviki-Tuči, V6584

Putni

15:55

Silmala-Rogoviki-Tuči, V6584

Štikāni

16:05

Rogoviki-Rogoviki, 8856

Rogoviki

16:10

Silmala-Rogoviki-Tuči, V6584

Tuči

16:15

Solomenka-Rogozovka, V6570

Rogozovka

16:20

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Gornica

16:35

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Malta

16:40

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Gornica

16:45

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Silmala

16:50

Silmala-Pušbāri, V6583

Prezma

16:55

Lakstigalu iela, pašv.ceļš

Vecružina

17:05

Vecružina-Kurteņi, 8801

Sprinda

17:15

Viļāni-Ružina-Malta, P59

Gornica

17:30

Maršruta garums – 82km

Sēdvietu/stāvvietu skaits autobusā – 61/13

Reisā prognozējamais pārvadājamo skolēnu skaits - 66

Brīvdienas izglītojamajiem 2019./2020.mācību gadā

Vecākiem!

Brīvdienas izglītojamajiem 2019./2020.mācību gadā
1. Rudens brīvdienas – no 2019.gada 21.oktobra līdz 2019.gada 25.oktobrim.
2. Ziemas brīvdienas – no 2019.gada 23.decembra līdz 2020. gada 3.janvārim.
3. Pavasara brīvdienas 1.-11.klases izglītojamajiem – no 2020. gada 16.marta līdz 2020. gada 20. martam.
4. Pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamajiem – no 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada 27. martam.
5. Vasaras brīvdienas 1.-8. klases un 10.-11.klases izglītojamajiem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. augustam.
6. Papildu brīvdienas 1.klases izglītojamajiem – no 2020. gada 3. februāra līdz 2020. gada 7. februārim.

Brīvdienas izglītojamajiem 2018./2019.mācību gadā

Brīvdienas izglītojamajiem 2018./2019.mācību gadā
1. Rudens brīvdienas – no 2018.gada 22.oktobra līdz 2018.gada 26.oktobrim.
2. Ziemas brīvdienas – no 2018.gada 24.decembra līdz 2019. gada 4.janvārim.
3. Pavasara brīvdienas 1.-11.klases izglītojamajiem – no 2019. gada 11.marta līdz 2019. gada 15. martam.
4. Pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamajiem – no 2019. gada 18. marta līdz 2019. gada 22. martam.
5. Vasaras brīvdienas 1.-8. klases un 10.-11.klases izglītojamajiem – no 2019. gada 3. jūnija līdz 2019. gada 30. augustam.
6. Papildu brīvdienas 1.klases izglītojamajiem – no 2019. gada 4. februāra līdz 2019. gada 8. februārim.

2015./2016.m.g. Tiskādu vidusskolas uzturēšanās kārtība

izglītības iestādē izglītojamo vecākiem un citām personāmKārtība izdota saskaņā ar 2009.gada 24.novembra
 noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība  izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
3.punktu 3.10. apakšpunktu.1.    Kārtība nosaka izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās noteikumus izglītības iestādē.
2.    Izglītības iestādes apmeklētāji, tai skaitā izglītojamo vecāki, ierodoties izglītības iestādē:
2.1. Informē Izglītības iestādes dežurējošo darbinieku par ierašanos.
2.2. Vecāki vai nepiederošas personas nosauc apmeklēšanas mērķi. Nepiederošas
       personas  uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
2.3. Pēc dežurējošā darbinieka atļaujas atrasties izglītības iestādē jāreģistrējas
       izglītības iestādes vecāku un citu nepiederošo personu izglītības iestādes
       reģistrācijas žurnālā,   noradot datumu, laiku, vārdu, uzvārdu, apmeklēšanas
       mērķi, apliecinot to ar parakstu.
2.4. Vecākiem un citām nepiederošām personām nedrīkst traucēt mācību procesu vai
       izglītības iestādes darbu.
2.5. Vecāki sagaida izglītojamos vai izglītības iestādes darbiniekus pie dežuranta
       1.stāva vestibilā.
2.6. Uzturēšanas kārtības neievērošanas gadījumā, aizdomīgās situācijās vai agresīvas
       uzvedības gadījumos, tiks izsaukta Valsts vai pašvaldības policija.

 

2016.gada 01.februārī          Tiskādu vidusskolas direktore                  O. Miseviča

Tiskādu vidusskolas uzturēšanās kārtība

izglītības iestādē izglītojamo vecākiem un citām personāmKārtība izdota saskaņā ar 2009.gada 24.novembra
 noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība  izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
3.punktu 3.10. apakšpunktu.1.    Kārtība nosaka izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās noteikumus izglītības iestādē.
2.    Izglītības iestādes apmeklētāji, tai skaitā izglītojamo vecāki, ierodoties izglītības iestādē:
2.1. Informē Izglītības iestādes dežurējošo darbinieku par ierašanos.
2.2. Vecāki vai nepiederošas personas nosauc apmeklēšanas mērķi. Nepiederošas
       personas  uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
2.3. Pēc dežurējošā darbinieka atļaujas atrasties izglītības iestādē jāreģistrējas
       izglītības iestādes vecāku un citu nepiederošo personu izglītības iestādes
       reģistrācijas žurnālā,   noradot datumu, laiku, vārdu, uzvārdu, apmeklēšanas
       mērķi, apliecinot to ar parakstu.
2.4. Vecākiem un citām nepiederošām personām nedrīkst traucēt mācību procesu vai
       izglītības iestādes darbu.
2.5. Vecāki sagaida izglītojamos vai izglītības iestādes darbiniekus pie dežuranta
       1.stāva vestibilā.
2.6. Uzturēšanas kārtības neievērošanas gadījumā, aizdomīgās situācijās vai agresīvas
       uzvedības gadījumos, tiks izsaukta Valsts vai pašvaldības policija.2016.gada 01.februārī          Tiskādu vidusskolas direktore                  O. Miseviča

Informācija vecākiem 2015./2016.m.g.

Brīvdienas izglītojamajiem 2015./2016.mācību gadā:

   1. rudens brīvdienas – no 2015.gada 26.oktobra līdz 2015.gada 30.oktobrim;

   2. ziemas brīvdienas – no 2015.gada 21.decembra līdz 2016. gada 1.janvārim;

   3. pavasara brīvdienas 1.-11.klases izglītojamajiem – no 2016. gada 14.marta līdz 2016. gada 18. martam;

   4. pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamajiem – no 2016. gada 21. martam līdz 2016. gada 25. martam;

   5. vasaras brīvdienas 1.-8. klases un 10.-11.klases izglītojamajiem – no 2016. gada 31. maija līdz 2016. gada 31. augustam;

   6. papildu brīvdienas 1.klases izglītojamajiem – no 2016. gada 8. februāra līdz 2016. gada 12. februārim.

Dilemma vecākiem: kā mīlēt bērnu, viņu tomēr neizlutinot

Mīlēt bērnu, turklāt viņu nelutinot, nepavisam nav nereāli. Galvenais ir saprast – mazuli neizlutinās vis mūsu maigums un sirsnība, bet gan mēģinājumi atpirkties ar lietām, tādējādi kompensējot uzmanības trūkumu. Konsultē bērnu psiholoģe Tatjana Kutuzova.

Vecāki savus bērnus var lutināt arī neapzināti: ja viņus pašus bērnībā audzināja pārāk stingri vai, tieši otrādi, pārāk lutināja.

Lūk, pieredzes stāsts:
“Mana paziņa dēla audzināšanā izmanto Japānas sistēmu: līdz piecu gadu vecumam audzināt bērnu kā karali, no pieciem līdz 15 gadiem – kā vergu, bet pēc piecpadsmit gadu vecuma – jau kā sev līdzīgu. Aptuveni līdz 5–6 gadiem mazajam Kārlim  atļāva gandrīz pilnīgi visu, izņemot to, kas varētu būt bīstams viņa dzīvībai.

Lasīt tālāk: Dilemma vecākiem: kā mīlēt bērnu, viņu tomēr neizlutinot

Vecākiem jāpalīdz, nevis jāpilda mājasdarbi bērnu vietā

 

Tiem vecākiem, kuri cer, ka viņu bērniem visu nepieciešamo iemācīs skolā, bet viņiem pašiem mācību procesam nav nepieciešamības pievērst lielu uzmanību, parasti nākas vilties - bērnu sekmes ir krietni zemākas, nekā gaidīts.

Lasīt tālāk: Vecākiem jāpalīdz, nevis jāpilda mājasdarbi bērnu vietā

Vecāku mīlestība

Vecāku mīlestība

Vai tad vecāki kļūs mīlētāki, ja viņi būs stingri un nostādīs sevi augstāk par bērniem? Vai bērni viņus cienīs un vēlēsies būt kopā diendienā, ja jūs, būdami vecāki viņus sodīsiet par viņu pieļautajam kļūdām mācību procesā?

Nē. Tā nebūs cieņa un mīlestība… Tās būs bailes no soda, kurām var sekot ne tikai bērna ieslēgšanās sevī, bet arī skaļš protests. Ja vecāki bērnu nopeļot cenšas viņam parādīt cik viņš slikti darījis, viņā var veidoties uzskats: ‘’ Ak, tad es esmu slikts, nu tad es jums parādīšu, cik slikts es varu būt!!! ‘’ Respektīvi, bērns saceļas pret visiem apkārtējiem.

Lasīt tālāk: Vecāku mīlestība

Septiņi „Zelta likumi” labiem vecākiem

Septiņi „Zelta likumi” labiem vecākiem

Mammas, tēti un bērnu psihologi dalās ar jums savos noslēpumos, kā uzaudzināt laimīgus un pašpārliecinātus bērnus.

1. Cik bieži var kontaktēties.

Sajust sevi ar bērnu „uz viena viļņa”, vienmēr būt lietas kursā bērna dzīves nozīmīgos gadījumos – galvenais nosacījums „labiem vecākiem.” Liekas, kad jūs visu esat sapratuši par savu mazuli, bet pēkšņi viņš ”izmet ”kaut ko pilnīgi jaunu! Bērni aug ļoti ātri, tas nozīmē, ka jums vienmēr jābūt ļoti uzmanīgiem un gataviem negaidītiem pavērsieniem. Klausoties bērnā ar viņu jārunā, kā ar pieaugušu, jūs tai pašā laikā mācat bērnu pareizi uzturēt sarunu. Neaizmirstiet laicīgi viņu uzslavēt par vārdiem „lūdzu” un „paldies”, vai pārtraukt kaprīzes un rupjības. Protams, jūsu solījumi, nevar turpināties 24 stundas dienā, bet tas ir svarīgi, lai viņš to zina. Rītos, kad visi steidzas, bērns cenšas kaut ko izstāstīt, atvainojaties un apsoliet, ka uzklausīsiet viņu vakarā. Noteikti atgriežaties pie atliktās sarunas – tas liks bērnam ticēt, ka viņš tik tiešām jums ir svarīgs. Esiet uzmanīgs un pacietīgs klausītājs, lai jūsu mazulis uzticētos jums arī turpmāk. Starp citu, vecāki bieži sūdzas, ka bērni negrib ar viņiem kontaktēties

Lasīt tālāk: Septiņi „Zelta likumi” labiem vecākiem

Psihologa ieteikumi vecāku attiecību veidošanā ar bērniem.

Cienījamie vecāki!
Šajā nelielajā rakstā es apkopoju savus un savu kolēģu ieteikumus par to, kas  Jums varētu palīdzēt, ja Jūsu  bērnam ir grūtības ar motivāciju, izziņas procesiem, uzvedību un emocionālo sfēru. Tās ir arī grūtības ar kurām man visbiežāk nākas saskarties ikdienas konsultēšanas darbā.
Ko darīt, ja bērna grūtības ir saistītas ar...?

Motivāciju :