Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskolas pedagoģisko darbinieku saraksts 2019./2020. mācību gads

Tiskādu vidusskolas pedagoģisko darbinieku saraksts

2019./2020. mācību gads

Olga Miseviča

skolas direktore, vācu valodas skolotāja

Jeļena Bažanova

direktores vietniece mācību darbā, sākumskolas skolotāja, 1.klases audzinātāja

Irīna Ščerbakova

direktores vietniece audzināšanas darbā, mūzikas skolotāja, 10.klases audzinātāja

Aleksandra Kadakovska

vizuālās mākslas, informātikas skolotāja

Oksana Zakutajeva

pirmsskolas skolotāja

Ļubova Ņemņaseva

pirmsskolas skolotāja, 6.klases audzinātāja

Gaļina Žugunova

sākumskolas skolotāja, 2.klases audzinātāja

Irēna Dubovska

sākumskolas skolotāja, 3.klases audzinātāja

Marija Borisovska

sākumskolas skolotāja, skolotāja logopēde, 4.klases audzinātāja

Valentīna Beļajeva

ķīmijas, bioloģijas skolotāja, 8.klases audzinātāja

Elita Valenieka

angļu valodas skolotāja, 7.klases audzinātāja

Žanna Čuhnova

ģeogrāfijas, mājsaimniecības skolotāja

Irina Laškova

krievu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja, 9.klases audzinātāja

Benita Apkalne

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Natālija Mihailova

krievu valodas un literatūras skolotāja, 5.klases audzinātāja

Ļuda Ščemeļova

fizikas, matemātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 11.klases audzinātāja, skolas bibliotekāre

Ludmila Šmaukstele

latviešu valodas skolotāja, 12.klases audzinātāja

Olga Golubeva

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Jelizaveta Ščemeļova

angļu valodas skolotāja

Aleksandrs Mironovs

sporta skolotājs

Valentīns Semjonovs

tehniskās grafikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Marija Ščemeļova

matemātikas skolotāja, speciālais pedagogs

Daina Kužma

ekonomikas skolotāja

Diāna Vasiļjeva

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Olga Kuzņecova

informātikas skolotāja

Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu sākumskolas

pedagoģisko darbinieku saraksts

2019./2020. mācību gads

Dzintra Smirnova

struktūrvienības vadītāja, sākumskolas, informātikas skolotāja

Tatjana Beļusova

pirmsskolas skolotāja

Renāte Stikāne

pirmsskolas skolotāja, karjeras izglītības speciāliste

Alla Ivanova

sākumskolas un mūzikas skolotāja

Ņina Titova

sākumskolas, krievu valodas skolotāja

Aleksandrs Mironovs

sporta, vēstures skolotājs

Jelizaveta Ščemeļova

angļu valodas skolotāja