Skolu programmas “Dzīvei gatavs” lekcija par personu datu aizsardzību 12. kases skolēniem

26.11.2021. notika Skolu programmas “Dzīvei gatavs” tiešsaistes lekcija par datu aizsardzību 12. klases skolēniem. Lekciju skolēniem pasniedza Kristīne Pakārkle, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas Juridiskā padomniece. Lekcijas laikā skolēniem tika aktualizētas zināšanas par fizisko personu datu aizsardzību. Tika pievērsta skolēnu uzmanība jautājumiem, kas ir personas dati, īpašu kategoriju dati, kādos gadījumos datus var apstrādāt, par iespējamiem riskiem, kur griezties pēc palīdzības. Skolēni uzzināja par lietām, ko der iegaumēt.

Tiskādu vidusskola izsaka pateicību Skolu programmas “Dzīvei gatavs” administrācijai par iespēju organizēt skolēniem lekciju un lektorei Kristīnei Pakārklei par lekcijas vadīšanu.

Skolas direktore Olga Miseviča

Drukāt