In memoriam. Eleonora Franckeviča ( 21.02.1937. – 18.06.2021. )

Nekad tev darba nebija par daudz –
Tu tajā degi, citus sasildot.
Nu tava uguns aizdegs jaunas audzes,
Kas ziedus noliek, tevi pieminot.
(J. Jaunsudrabiņš)


2021. gada 18.jūnijā 84 gadu vecumā mūžībā aizgājusi ilggadējā Tiskādu vidusskolas skolotāja Eleonora Franckeviča (dzim. Siugale).

Dzimusi 1937.gada 21.februārī Maltas rajona Pušas ciema padomes Lācu sādžā. Vecāki bija zemnieki. Kara laiku kopā ar vecākiem pavadīja dzimtajā sādžā. Skolas gaitas uzsāka Pušas pamatskolā. 1949.gadā pabeidza Pušas pamatskolu un iestājās Baltezera 7-gadīgajā skolā, kuru pabeidza 1952.gadā. Pēc skolas beigšanas izglītību turpināja Rēzeknes pedagoģiskajā skolā. 1956.gadā pabeidza Rēzeknes pedagoģisko skolu.

Darba gaitas uzsāka Mākoņkalna 7-gadīgajā skolā, kur tika nozīmēta par vecāko pionieru vadītāju. 1958.gadā tika nozīmēta par Ružinas pamatskolas skolotāju. 1961.gadā tika pārcelta par bioloģijas skolotāju uz Pilcenes 7-gadīgo skolu. 1962.gadā tika nozīmēta par bibliotekāri, pēc tam arī par bioloģijas skolotāju Tiskādu vidusskolā, kur arī nostrādāja līdz 2002.gadam. 1970.gadā tika nozīmēta par direktora vietnieku ārpusklases un ārpuskolas darbā. 1976.gadā kļuva par direktora vietnieku mācību un audzināšanas darbā. Šo pienākumu atbildīgi veica līdz 1993.gadam un bija labs padomdevējs gan jaunajiem skolotājiem, gan saviem pieredzējušiem kolēģiem. Tiskādu vidusskolā strādāja arī par ķīmijas un sākumskolas skolotāju, bija klases audzinātāja. Skolotāja bija nosvērta , mierīga, vienmēr taktiska, taisnīga, stingra un prasīga gan pret skolēniem,  gan kolēģiem.  Arī atrodoties pelnītā atpūtā, skolotāja nekad neatteica padomā vai palīdzībā.

Skolotāja ir nodzīvojusi skaistu un piepildītu mūžu, izaudzinājusi savus trīs bērnus un neskaitāmu pulku pateicīgo skolēnu. Skolēnu un kolēģu atmiņās vienmēr paliks Skolotājas izcilais darba tikums, darba mīlestība un atbildības sajūta. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Eleonoras Franckevičas tuviniekiem.

Bēres notiks pirmdien, plkst. 10.00 Beloglazovkas kapos.

Tiskādu vidusskolas kolektīvs

Drukāt