Aktuālā informācija 1.-4.klašu izglītojamajiem un vecākiem!  

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2021.gada 25. janvāra arī 1.-4.klasēs mācības notiks attālināti.

Sekmīgai mācību procesa īstenošanai aicinām

uz sadarbību un savstarpējo atbalstu!

Tiskādu vidusskolas administrācija

Drukāt