2. oktobrī mūsu skolā tika svinēta Skolotāju diena

Pašpārvaldes diena

2. oktobrī mūsu skolā tika svinēta Skolotāju diena. Skolēnu pašpārvalde pilnīgi patstāvīgi organizēja šo svētku dienu – izveidoja afišu, sagatavoja koncertu, izstrādāja stundu sarakstu, sagatavoja ielūgumus skolotājiem-pensionāriem, novadīja stundas sākumskolai un pamatskolai. Šajā dienā vecāko klašu skolēni sagatavoja svētku koncertu saviem skolotājiem. Koncerts bija ļoti jautrs un tajā pašā laikā aizkustinošs. Mēs apsveicām skolotājus ar jokpilniem inscenējumiem, sirsnīgām dziesmām un dzejoļiem, kā arī apbūrām viņus ar jautrām, enerģiskām dejām. Koncerta noslēgumā mēs uzdāvinājām skolotājiem ziedus un pasniedzām pašizceptās kūkas svētku galdam.

Mēs neaizmirsām tos skolotājus, kuri jau ir pelnītā atpūtā, un uzaicinājām viņus uz svētku koncertu. Tos pedagodus, kas nevarēja atnākt, skolēni personīgi apsveica ar ziediem mājās.
Pēc koncerta 11. - 12. klašu skolēni deva iespēju skolotājiem atpūsties un novadīja stundas kā īsti skolotāji. Tas deva skolēniem iespēju pilnībā sajust un apzināt skolotāja darbu. Mums patiešām patika vadīt stundas, un es uzskatu, ka šī pieredze nākotnē mums var noderēt.
Mēs esam ļoti priecīgi, ka varējām paši organizēt skolotājiem tādu brīnišķīgu svētku dienu.

 

Šogad pie mums ciemos atbrauca Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, lai apsveiktu mūsu skolotājus skolotāju dienā un pasniegtu Pateicības rakstus un balvas Marijai Ščemeļovai, Oksanai Zakutajevai, Ludmilai Šmaukstelei, Marijai Borisovskai un Irīnai Ščerbakovai.

Mīļie mūsu skolotāji, Jūs esat vislabākie!!! Apsveicam Jūs Skolotāju dienā.

Skolēnu pašpārvaldes viceprezidente Nadežda Verjovkina

Drukāt