29.septembrī Tiskādu vidusskolas 4.-6.klašu skolēni un pedagogi devās ciemos uz Dricānu vidusskolu

Miķeļdiena Dricānu vidusskolā

29.septembrī Tiskādu vidusskolas 4.-6.klašu skolēni un pedagogi devās ciemos uz Dricānu vidusskolu, kur kopā ar Dricānu vidusskolas skolēniem svinēja Miķeļdienu Latviešu valodas aģentūras projekta Kompetenču pieeja mācību saturā Nr.8.3.1.1/16/I/002 apakšdarbībā „Atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē” ietvaros. Mūsu skolēnus sagaidīja pats Miķelis un cienāja bērnus ar rudens veltēm-sulīgiem āboliem un bumbieriem.

Rudens saulgriežu svinēšana sākās ar kopīgu rotaļdeju, kuru vadīja Miķelis un muzikālo pavadījumu nodrošināja mūsu mūzikas skolotāja Irīna Ščerbakova. Tālāk sekoja dažādas radošas darbnīcas, kur skolēni zīmēja no dabas materiāliem ilustrācijas tautasdziesmām, minēja mīklas un burtu jūklī meklēja vārdus, no dabas materiāliem veidoja latvju rakstu zīmes, tēloja dažādus dzīvniekus un marmorēja. Bērniem visas aktivitātes palīdzēja pilnveidot savas latviešu valodas zināšanas un gūt jaunas zināšanas par latviešu tautas tradīcijām.

 

   Pēc radošām aktivitātēm skolēni cienājās ar tēju un saldumiem. Arī rudens lutināju pasākuma dalībniekus ar siltiem saules stariem, tāpēc pasākums noritēja ārā.

Paldies Tiskādu vidusskolas skolotājām Irēnai Dubovskai, Ļubovai Ņemņasevai, Ludmilai Šmaukstelei, Jelizavetai Ščemeļovai, Ļudai Ščemeļovai, Irīnai Ščerbakovai, Žannai Čuhnovai, Natālijai Mihailovai un Benitai Apkalnei par aktīvu sadarbību ar Dricānu vidusskolas pedagogiem un radošām idejām.

   Īpašs paldies Dricānu vidusskolas kolektīva, kas aicināja mūs uz savstarpējo sadarbību. Ceram arī uz turpmāko sadarbību!

Tiskādu vidusskolas skolotāja Elita Valenieka

 

Drukāt