Pēdējā septembra nedēļā skolā tika rīkota "Drošības nedēļa".

Drošības nedēļa.

Pēdējā septembra nedēļā skolā tika rīkota "Drošības nedēļa".

Tika organizēta atstarotāju pārbaude, rīkota skolēnu mācību ugunsdrošības evakuācija, kura paradīja, ka visi skolotāji un skolēni ātri un organizēti evakuējās no skolas pēc atbilstošā signāla.

 

Klases stundās visas klases audzinātājas ar skolēniem vēlreiz izrunāja, atkārtoja un aktualizēja drošības noteikumus dažādās jomās. Skolēni, iepazīstot dzīves rūgto patiesību (no skolotāju stāstiem, video), kļūst uzmanīgāki, izvairās no bīstamām situācijām un zina, kā rīkoties ekstrēmās situācijās.

Drošības nedēļas mērķi un uzdevumi:

Drukāt