Projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ

Projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002

KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ

2020. gada 27. augustā

Par 2020./2021. mācību gadā plānotajiem atbalsta pasākumiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai

Šajā vēstulē informējam par aktualitātēm un pasākumiem, kuri palīdzēs izglītības iestādēm veiksmīgāk uzsākt jauno mācību gadu.

 1. Ieteikumi klātienes, kombinēto un attālināto mācību īstenošanai COVID-19 izplatības situācijā.

Skola2030 sadarbībā ar VISC ir izstrādājusi atjauninātas vadlīnijas mācību gada uzsākšanai:

Atgādinām, ka Skola2030 mājaslapā joprojām pieejami atbalsta materiāli attālināto mācību elementu īstenošanai:

 1. Atbalsta pasākumi PIRMSSKOLAI

2.1. Pašlaik pieejamie pasākumi

2.2. Pieejamie vebināri


2

2.3. Vebinārs augustā

 1. augustā plkst. 13:00 Biežākie jautājumi par pirmsskolas mācību saturu, uzsākot jauno mācību
  1. Atbalsta pasākumi SKOLAI

gadu.

3.1. Mācību priekšmetu programmu paraugi

Skola2030 ietvaros izveidots 51 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugs pamatizglītībā,kā arī pamatkursiem un vienam specializētajam kursam vispārējā vidējā izglītībā. Tie visi ir pilnībā izstrādāti un skolotājiem pieejami mācību resursu krātuvē http://mape.skola2030.lv.

Par katru no programmu paraugiem un tā izmantošanu mācību procesā Skola2030 skolotājiem nodrošina arī tiešsaistes vebināru un pēc tā – arī tā ierakstu. Saites uz šiem resursiem atrodamas arī Skola2030 mājaslapā:

 • programmu paraugi pamatizglītībā:http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmu-paraugi-pamatizglitiba;
 • vebināri par biežāk uzdotajiem jautājumiem katrā mācību priekšmetā: https://bit.ly/buj_katra_macibu_prieksmeta.
 • https://youtu.be/quACZ6XGAVU
 • Septembrī turpināsies vebināri par katru no 20 diagnosticējošajiem darbiem (sekojiet informācijai Facebook)
 • Septembrī: Mācību satura un pieejas aprobācijas secinājumi un ieteikumi (sekojiet informācijai Facebook).
 • septembrī notiks līdzīgi vebināri 7. un 10. klašu skolotājiem. Sekojiet informācijai Facebook.
 • varēs izskaidrot, kas un kāpēc mainās līdz ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju;
 • atsvaidzinās zināšanas par to, kādi apstākļi un procesi ietekmē skolēnu mācīšanos;
 • plānos mācību stundu ar mācīšanos iedziļinoties, tajā jēgpilni un efektīvi paredzot visus skolēniemnepieciešamos mācību notikumus;
 • izmantos atpakaļvērstās plānošanas principus, lai izvirzītu mācību priekšmeta programmā balstītus sasniedzamos rezultātus visām viena temata mācību stundām;
 • precizēs, kas ir vērtēšana mācīšanās atbalstam, un analizēs tās izpausmes dotajos piemēros un savā pieredzē;
 • izplānos vērtēšanu skolēna mācīšanās atbalstam savās stundās, izmantojot atpakaļvērstoplānošanu;
 • domās un plānos, kā saviem skolēniem efektīvi mācīt mācīšanās stratēģijas;
 • plānos diferencētas mācības, lai mērķtiecīgi iekļautu visus bērnus;
 • reflektēs par savu mācīšanās pieredzi tiešsaistē.
  • Jēkabpils 2: 16. septembris, 7. oktobris, 28. oktobris, 25. novembris;
  • Cēsis 2: 23. septembris, 14. oktobris, 4. novembris, 2. decembris;
  • Cēsis 3: 30. septembris, 21. oktobris, 11. novembris, 9. decembris;
  • Rīga 18: 23. septembris, 21. oktobris, 25. novembris, 13. janvāris;
  • Rīga 19: 30. septembris, 28. oktobris, 2. decembris, 20. janvāris;
  • Rīga 20: 7. oktobris, 4. novembris, 9. decembris, 27. janvāris.

programmu paraugi vidējā izglītībā: http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/pamatkursu-programmu-paraugi-videja-izglitiba;

3.2. Mācību līdzekļi

Līdz 1. septembrim plānots publicēt mācību gada uzsākšanai nepieciešamos mācību līdzekļus visās izglītības pakāpēs, kā arī diagnosticējošo darbu paraugus: www.mape.skola2030.lv.

Mācību līdzekļi skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem (1.–9. klasei): https://bit.ly/3gj3ysv.

3.3. Vebināri augustā un septembrī

Vebināri par vērtēšanu

Skolu vadības komandām


3

Ieteikumi 1.,4.,7., 10. klašu skolotājiem, uzsākot pilnveidotā mācību satura ieviešanu

3.4. E-kurss skolotājiem

Lai atbalstītu skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā, Skola2030 visiem

Latvijas skolotājiem piedāvā iespēju pašmācībā – tiešsaistē – apgūt būtiskākos pilnveidotā mācību satura un pieejas aspektus.

Mācības tiešsaistē jeb e-kurss ir pieejams ikvienam, tas ir bez maksas, un tam var piekļūt jebkurā laikā. E-kursu veido 4 mācību moduļi, ievads un nobeigums. Kopumā e-kursa apguve aizņem aptuveni 40 h laika, iesakām to apgūt 6 nedēļās.

Apgūstot šo Skola2030 e-kursu, tā dalībnieki

Skola2030          “E-kurss        skolotājiem”        reģistrēties        un        to         apgūt        varat         šeit:

https://talakizglitiba.visc.gov.lv/.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.!';document.getElementById('cloak2e602377020a432f9d8a7326c5c4d668').innerHTML += ''+addy_text2e602377020a432f9d8a7326c5c4d668+'<\/a>';

3.5. Mācības tehnoloģiju mācību jomas skolotājiem

Iespēja vēl pieteikties profesionālās pilnveides mācībām, kuras notiks klātienē Rīgā, Cēsīs un

Jēkabpilī. Pieteikties iespējams, līdz grupas ir pilnas. Nodarbību datumi:

Pieteikšanās: http://bit.ly/macibas_tehnologiju_jomas_skolotājiem.

Iespēja pieteikties dalībai arī attālinātajās tiešsaistes mācību grupās:

https://bit.ly/tiessaistes_macibas_tehnologijas.


4

Mācību mērķis ir sagatavot tehnoloģiju mācību jomas skolotājus, kuri vada mācīšanos, saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Uz mācībām tiek gaidīti skolotāji, kuri pašlaik pamatizglītības posmā (4.9.kl.) māca mājturību un tehnoloģijas vai datoriku/informātiku. Var piedalīties arī skolotāji, kas bijuši iesaistīti pilnveidotā satura un pieejas aprobācijā.

No vienas izglītības iestādes aicinām pieteikties ne vairāk kā 2–3 tehnoloģiju mācību jomas skolotājus (vēlams – vienu vai divus skolotājus, kuri māca mājturību un tehnoloģijas, un vienu skolotājs, kurš māca datoriku/informātiku).

Ja rodas papildu jautājumi, lūdzam rakstīt e-pastu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.vai zvanīt pa tālruni 66051907.

Lūdzam ņemt vērā, ka mācību organizētāji nesedz dalībnieku ceļa izdevumus un ēdināšanu.

3.6. Vidējās izglītības mācību satura ieviešanas semināri

Skola2030 pagājušā mācību gadā rīkoja mācību satura ieviešanas atbalsta semināru ciklus, laiatbalstītu skolu vadības komandas pilnveidoto izglītības satura plānošanas principu ieviešanai savā izglītības iestādē, izstrādājot savu izglītības programmas piedāvājumu, kurā ņemtas vērā skolēnu vajadzības, intereses, vecāku viedoklis un skolas iespējas.

Trešais semināru cikls, kas būs turpinājums iepriekšējiem diviem, notiks pirmā semestra noslēgumā, kad atkal aicināsim piedalīties visu vidusskolu komandas (uzaicinājumi tiek izsūtīti katrai skolai individuāli).

3.7. Semināri pašvaldību mācību jomu koordinatoriem

Arī šajā mācību gadā notiks mācību jomu koordinatoru (turpmāk –MJK) semināri. Atsevišķi ziņosim, vai tie būs klātienē vai tiešsaistē.

Semināra dalībnieki veiks praktiskus uzdevumus, t. sk. izmantojot jaunos izstrādātos mācību materiālus, pārrunās aktuālos jautājumus, kā arī dalīsies ar labās prakses piemēriem.

Aicinām jūs mudināt MJK aktīvi sadarboties ar savu jomu skolotājiem, informēt tos par aktualitātēm un nodot tālāk iegūtās zināšanas, lai veidotu arī viņu dziļāku izpratni par pilnveidoto mācību saturu un pieeju katram savā mācību jomā.

MJK organizēto semināru elektroniskā pieteikšanās un programma tiks izsūtīta trīs nedēļas pirms katra semināra sākuma, nosūtot informāciju gan izglītības pārvaldei, gan pašvaldībās deleģēto MJK norādītājiem kontaktiem.

3.8. Seminārs profesionālās vidējās un arodizglītības iestāžu vadības komandu pārstāvjiem un

MJK

Pagājušā gada februārī Skola2030 organizēja seminārus profesionālās izglītības iestāžu mācību jomu koordinatoriem par vispārējās vidējās izglītības satura ieviešanas plānošanas principiem, īstenojot profesionālās vidējās izglītības programmas. Turpināsim organizēt seminārus un informēt profesionālo izglītības iestāžu mācību jomu koordinatorus arī šajā mācību gadā.


5

 1. Konference “Skola katram bērnam”
 2. Sarunu festivāls “Lampa”
  1. Informācija vecākiem
  2. Papildu Skola2030 informācijas saņemšanas iespējas

Konference “Skola katram bērnam”, kura sākotnēji tika plānota aprīlī, notiks 8. oktobrī Ogres kultūras centrā. Tāpat kā pārējāsSkola2030konferences, galvenās skatuves programmu interesentivarēs vērot arī tiešsaistē. Runāsim par to, kā skolas ietvaros sasniegt katru bērnu un piedāvāt viņam kvalitatīvu izglītību. Kā veidot sistēmas, kas ļauj mācīšanās procesā virzīt un atbalstīt dažādus bērnus, neatkarīgi no viņu sociālā, ekonomiskā vai veselības stāvokļa, dzimuma vai etniskās piederības? Kā katram bērnam dot iespēju mācīties, saņemt vajadzīgo atbalstu, lai sasniegtu tieši savus mērķus, ejot dažādus ceļus? Ir lietas, ko skolotājs viens klasē nevar atrisināt.

Pieteikšanās konferencei tiks izsludināta septembra vidū. Aicinām sekot informācijai www.skola2030.lvunSkola2030 Facebooklapā!

Skola2030 piedalīsies sarunu festivālā “Lampa”, kas notiks š.g. 2.-5.septembrī – tiešraidēs un klātienē. Šoreiz mūs varēs sastapt Swedbank izglītības studijā 4.septembrī pl. 14:30 paneļdiskusijā "Vai turpmāk skolā atzīmes neliks?". Vairāk informācijas: https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1412.Aicinām sekot līdzi arī citām norisēm šajāfestivālā!

Atgādinām, ka par pilnveidoto mācību saturu un pieeju ir pieejami skaidrojoši materiāli arī skolēniem un vecākiem: http://skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/kas-jazina-vecakiem

Skaidrojot gaidāmās izmaiņas skolā, aicinām izmantot nupat tapušo video vecākiem “Kas mainīsies skolēniem un vecākiem līdz ar pilnveidoto mācību saturu?”: https://youtu.be/h4RWNtjjwKM

Informācija par to, kas mainās bērniem katrā izglītības pakāpē, pārskatāmā veidā pieejama 3 bukletos:

pirmsskolā: http://skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/pirmsskola;

pamatizglītībā:http://skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/pamatizglitiba                                   ;

vidusskolā: http://skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/vidusskola.

Kā turpmāk notiks mācības vidusskolā: http://skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/ka-notiks-macibas.

Aicinām pašvaldības informēt savas skolas par iespējām saņemt vērtīgu informāciju par aktualitātēm saistībā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Tas veicinātu skolu izpratni un gatavību to īstenot.

Skola2030 ziņu izdevums “Domāt.Darīt.Zināt.”

Ziņu izdevuma mērķis ir iepazīstināt galvenokārt skolotājus un izglītības nozares profesionāļus ar pārmaiņām vispārējās izglītības sistēmā, ar mūsdienīgas pedagoģijas pamatnostādnēm, noderīgiem


6

metodiskiem paņēmieniem, kā arī labās prakses piemēriem no pirmsskolām un skolām, kas jau īsteno pilnveidoto mācību pieeju.

Līdzšinējie ziņu izdevuma numuri:

Nr.1.    Parskolotāja lomu un teātra mākslu: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/skola2030-zinu-izdevums-1

Nr.2.    Par vērtēšanu skolā un pirmsskolā: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/skola2030-zinu-izdevums-2

Nr.3.   Par valsts pamatizglītības standartu un 7 mācību jomām: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/domatdaritzinatjanvaris-2019-specializlaidums-par-pamatizglitibas-standartu

Nr.4. Par starpdisciplināru mācību procesu u. c.: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/februaris-2019

Nr.5. Par satura plānošanas principiem vidusskolā: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/aprilis-2019

Nr.6. Ieteikumi, kā sagatavoties pārmaiņām pirmsskolā un skolā; par prasmi lasīt, rakstīt un rēķināt pirmsskolā:https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/domatdaritzinatjunijsjulijs-2019-specializlaidums-par-pirmsskolu

Nr.7.Pieredzes              stāsti:               2               skolas,              8                pirmsskolas              darbinieki:

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/augusts-2019

Nr.8. Par caurvijām un pašvadītas mācīšanās prasmēm:

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/nr-8-oktobris-2019

Nr.9. Vērtības darbos un vārdos:

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/vertibas-darbos-un-vardos

Nr.10. Par labu skolas un vecāku sadarbību bērna izaugsmei:

http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/NL_10.pdf

Nr.11. Par attālinātu mācīšanos un efektīvu stundu plānošanu:

http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/11_NL.pdf

Nr.12 Par iekļaujošu izglītību – dažādi un kopā:

http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/NL_12.pdf

Jaunākos ziņu izdevumus iespējams saņemt, piesakoties Skola2030 jaunumiem vietnē:

http://skola2030.lv/piesakies-jaunumiem.

Skola2030 vebināri

Turpināsim arī šajā mācību gadā tiešraidīt par aktualitātēm saistībā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju Skola2030 YouTube kanālā. Tuvākie vebināri plānoti par pamatizglītības un vidusskolas mācību priekšmetu programmu paraugiem. Sekojiet informācijai Facebook un mūsu mājaslapā www.skola2030.lv.

Visu vebināru ieraksti ir pieejami Skola2030 YouTube kanālā, un tos iespējams noskatīties atkārtoti.

Uz veiksmīgu sadarbību šajā mācību gadā!

Projekta vadītāja              

Drukāt