DROŠĪBA 2020.


Tēma „Drošība” ietver drošības jautājumus dažādās sadzīves un ekstremālās situācijās - drošību ikdienā, satiksmes drošību, elektrodrošību, ugunsdrošību,gāzes drošību, drošību uz ūdens, rīcību dabas stihijās un citās ekstremālās situācijās, personīgo drošību un aizsardzību pret vardarbību.

 

 

CEĻU SATIKSMES DROŠĪBA
Par ceļa satiksmes drošību http://berniem.csdd.lv/
CSDD satiksmes drošības filma skolēniem: LIELI CEĻI, MAZI CEĻI - DROŠI CEĻI https://www.youtube.com/watch?v=Tm9OEWs_WkQ
Dzīvo droši https://www.youtube.com/watch?v=2UPsvtVcHkU
Drošs ceļš uz skolu! https://www.youtube.com/watch?v=6aOEGHuWKfo
Drošības noteikumu pamati velobraucējiem https://www.youtube.com/watch?v=Zc4-H7fOOEk
CSDD velo drošības filma "Rullē droši!" https://www.youtube.com/watch?v=xcgtFOZD3Zs
Drošība tumšā laikā https://www.youtube.com/watch?v=ANQNRMdorB8
Bērnu drošība https://www.youtube.com/watch?v=SZpbCfnxUKM
Profesija Policists https://www.youtube.com/watch?v=x_MakaTKBnE
Mācību filmas http://berniem.csdd.lv/index.php/galerijas/macibu-filmas
 Velodrošība , veloeksperts  http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/veloexperts/
Metodiskais materiāls ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/csdd/00_09.pdf
Mācību filmiņa „Lieli ceļi, mazi ceļi, droši ceļi” sākumskolai ( 0:10:30)   (arī grāmata 1.-2.kl.) http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates__bernu_un_jauniesu_projekti__socialas_kampanas/berniem_un_jauniesiem/veloexperts/macibu_filmina/
Spēle „Sivēns lielpilsētā” ( 6-10 gadus veciem) http://www.vp.gov.lv/?id=531&;topid=531&said=0


DROŠĪBA PIE DZELZCEĻA
LDZ  veidota mājas lapa „Dzirdi, redzi, dzīvo!” http://www.dzirdiredzidzivo.lv/
LDZ mājas lapa ar piedāvājumu veikt „Drošības stundas” http://www.ldz.lv/lv/        
sociālais portāls ar video, mūziku, akcijām, drošību pie dzelzceļa http://www.draugiem.lv/ldz/  
Latvijas dzelzceļa muzeja mājas lapa http://www.railwaymuseum.lv/lv 
Latvijas dzelzceļš drošības stundas #1 https://www.youtube.com/watch?v=3OemiaVHzTk
Latvijas dzelzceļš drošības stundas #2 https://www.youtube.com/watch?v=98PAJjc-17M    
Latvijas dzelzceļš drošības stundas #3 https://www.youtube.com/watch?v=OBxXmU4RK9g 
Latvijas dzelzceļš drošības stundas #4 https://www.youtube.com/watch?v=wU1KIPlNIHY
Latvijas dzelzceļš drošības stundas #5 https://www.youtube.com/watch?v=DpDDyZF_y0o
Latvijas dzelzceļš drošības stundas #6 https://www.youtube.com/watch?v=Hwlqo1FC7Ws
Latvijas dzelzceļš drošības stundas #7 https://www.youtube.com/watch?v=ExCSmE8vfgY
Latvijas dzelzceļš drošības stundas #8` https://www.youtube.com/watch?v=LNdCBW_gDEY
  Latvijas dzelzceļš drošības stundas #9      https://www.youtube.com/watch?v=0Fgkmx4My1Y
Latvijas dzelzceļš drošības stundas #10 https://www.youtube.com/watch?v=z6eqIPa2B84 
LDz: Uzmanību! Vilciens nāk! http://www.youtube.com/watch?v=Ih1J6GftJtE
LDz: Nešķērso pārbrauktuvi pie sarkanā signāla! http://www.youtube.com/watch?v=PqTR3nn6REw
LDz: Nešķērso pārbrauktuvi pie sarkanā signāla! http://www.youtube.com/watch?v=8g0DIMSdSCQ

ELEKTRODROŠĪBA
Elektrodrošība http://www.latvenergo.lv/lat/korporativa_sociala_atbildiba/bernu_un_skolenu_elektrodrosiba/lai_dzivo_berni/
"Elektrodrošība " Latvenergo energoefektevitātes centrs https://www.youtube.com/watch?v=wOGNkmQATBA
Netuvojies, spēlē ar elektrību zaudēsi Tu! https://www.youtube.com/watch?v=gXBrC055ZJA
eXperiments mācību video – ELEKTRODROŠĪBA https://www.youtube.com/watch?v=rrdbfXOHicw
Strāvas iedarbība uz cilvēku https://www.youtube.com/watch?v=1t8KNU10goo
Pasaka, kurā Ernests iepazīstas ar elektrolīnijām https://www.youtube.com/watch?v=t_jglqXEg3c
Ernests uzzina, kas ir elektroierīces https://www.youtube.com/watch?v=R-hOgU2fwPo
Ernests saprot, ka transformators nav nekāda mājiņa uz vistas kājiņas https://www.youtube.com/watch?v=bsrXGmQHtQM
Zibo spēle par elektrodrošību http://www.zibo.lv/
Datorsp’eles   Datorspēles “Elektrība” un “Mags un Niks”
Izglītojošs materiāls 5. – 7. klašu skolēniem  Grāmata “Zini elektrību”
 Dziesmas „Elektrība ir īsta!” animācijas klipa galvenais varonis ir Gudrais Ernests.  Dziesma par elektrību
 PASAKAS PAR NOPIETNO ERNESTU  Muzikālās pasakas. Klausi Elektrību!
Netuvojies, spēlē ar elektrību zaudēsi Tu!   www.youtube.com/watch?v=gXBrC055ZJA
Elektrība ir īsta  (2:51) multfilma – dziesma https://www.youtube.com/watch?v=gnkZ6ucDpac


UGUNSDROŠĪBA
Bīstamā robeža: 3.daļa "Ugunsgrēks" https://www.youtube.com/watch?v=BTOIBZPpexM
Bīstamā robeža: 4.daļa "Ziemassvētku salūts" https://www.youtube.com/watch?v=QlUWhuXbEag
Iepazīšanās ar ugunsdzēsēja glābēja profesiju https://www.youtube.com/watch?v=WY3Zll8CODE
Īsfilma ''GLĀBĒJI'' https://www.youtube.com/watch?v=jR4oaEr6BTI
ugunsdrošības pamatprincipi ikvienam https://www.youtube.com/watch?v=22KyJ8_Eup0
Ko der zināt par Jāņuguni https://www.youtube.com/watch?v=qLr6aEOXkQ0
Viktorīna par ugunsdrošību http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/quiz/index.html?langue=lv
 2004.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (25:17)       http://vugd.gov.lv/lat/
 2005.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (48:28)
 2006.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (31:53)     
 2008.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (26:54)
 2010.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (26:08)
 2012.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (53:40)  
  2014.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (36:34)
 Bērnu drošības filma  (15:14)
 Dzīvo droši (26:57)
Filmas bērniem par ugunsdrošības un vispārējās drošības jautājumiem http://www.youtube.com/watch?v=oX7wi0n5A54

Bīstamā robeža: 3.daļa "Ugunsgrēks" http://www.youtube.com/watch?v=BTOIBZPpexM
Bīstamā robeža: 4.daļa "Ziemassvētku salūts" http://www.youtube.com/watch?v=QlUWhuXbEag

Grāmata “Gāzēna stāsts par dabasgāzi” http://www.lg.lv/uploads/filedir/File/Informativie_materiali/Gazena_stasts_par_dabasgazi.pdf
UGUNSDROŠĪBA | BĒRNU DROŠĪBA bernudrosiba.wordpress.com › ugunsdrosiba

DROŠĪBA PIE ŪDENSKRĀTUVĒM
Bīstamā Robeža: 1.daļa "Pavasara Ķibeles" https://www.youtube.com/watch?v=oX7wi0n5A54
Bīstamā robeža: 2.daļa "Pamestā peldvieta" https://www.youtube.com/watch?v=sDvh5N1KTv4
Drošība uz ledus https://www.youtube.com/watch?v=HUYEPJCMyN4

PERSONĪGĀ DROŠĪBA
Materiāli par bērnu drošību https://bernudrosiba.wordpress.com/ugunsdrosiba/
http://bernudrosiba.lv/bernu-drosiba/
Mācību filma skolēniem "Katrīna" ņirgāšanās profilaksei skolas vidē https://www.youtube.com/watch?v=lTGqR50Pfv0
Bērnu un jauniešu drošība vasaras brīvlaikā https://www.youtube.com/watch?v=Uf788ZBy6KM
Mana vasara  https://www.youtube.com/watch?v=y1WNLxTwo-c
Filma “Klase” http://www.youtube.com/watch?v=bxQ8PrzH_3Q
Filma “Joka pēc”  -īsfilma par dzīvi skolā. http://www.youtube.com/watch?v=ObzOJXmDgzc  
Mācību filma: kontracepcija meitenēm http://www.youtube.com/watch?v=kPvOb63WVzg
Mācību spēle „Īsi stāsti drošai dienai” http://jauniesuspele.outloud.lv/
Filmas, mācību materiāli par veselību, drošību 1.-4.kl.
(17 filmas) www.napafilm.net

PADOMI VECĀKIEM PAR BĒRNU DROŠĪBU VASARĀ
http://www.visc.gov.lv/visc/dokumenti/partneru_dokumenti/20140530_rsu_dgardovska_padomi_vecakiem_vasara_drosiba.pdf

DROŠA GĀZES LIETOŠANA
Buklets par drošu dabasgāzes lietošanu
Komikss bērniem par drošu dabasgāzes lietošanu
Grāmata bērniem par drošu dabasgāzes lietošanu
http://www.lg.lv/?id=202&lang=lat
VESELĪBAS IZGLĪTĪBA
http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglitiba_vispvid_un_profizgl.pdf
http://www.rigas-dzirnavnieks.lv/lv/paterina-produkcija/herkuless/putras-programma
VĒRTĪBIZGLĪTĪBA
http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html
ATBALSTA MATERIĀLS BĒRNU VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM
Tiešsaistes materiāls "Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt"
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross.pdf
http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html
No https://visc.gov.lv mājas lapas Par drošu bērnību dzimba.lv
Par drošību internetā
https://drossinternets.lv

Drukāt