2019./2020. m.g. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2019./2020. mācību gada 1. semestrī Tiskādu vidusskolā tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb “Pumpurs”. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei. 1. semestrī projektā tika iesaistīti 13 skolēni ar tādiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem kā grūtības mācību satura apguvē, zemi mācību sasniegumi un iekavēta mācību satura apguve iepriekšējā izglītības posmā.

Skolēni saņēma individuālās konsultācijas angļu valodā, latviešu valodā, matemātikā, krievu valodā un ģeogrāfijā. Projektā iesaistītie pedagogi uzklausīja skolēnus, rosināja interesi par mācībām, palīdzēja skolēniem nostiprināt mācību stundās iegūtās zināšanas, kopā ar skolēniem atkārtoja agrāk mācīto, pilnveidoja skolēnu dažādas prasmes. Pedagogi sadarbojās ar klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, sekoja līdzi skolēnu atzīmēm. Piedalīšanās projektā ir pozitīvi ietekmējusi skolēnu mācību sasniegumus un skolēnu attieksmi pret mācību procesu. Daži skolēni ievērojami uzlaboja savas sekmes, tomēr lielākā daļa turpinās saņemt atbalstu projekta ietvaros. 2. semestrī Tiskādu vidusskolā tiks īstenoti 15 individuālie atbalsta plāni. 

Projekta koordinatore Tiskādu vidusskolā Jelizaveta Ščemeļova 

 

2019./2020. mācību gada 1. semestrī Tiskādu vidusskolā tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb “Pumpurs”. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei. 1. semestrī projektā tika iesaistīti 13 skolēni ar tādiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem kā grūtības mācību satura apguvē, zemi mācību sasniegumi un iekavēta mācību satura apguve iepriekšējā izglītības posmā. Skolēni saņēma individuālās konsultācijas angļu valodā, latviešu valodā, matemātikā, krievu valodā un ģeogrāfijā. Projektā iesaistītie pedagogi uzklausīja skolēnus, rosināja interesi par mācībām, palīdzēja skolēniem nostiprināt mācību stundās iegūtās zināšanas, kopā ar skolēniem atkārtoja agrāk mācīto, pilnveidoja skolēnu dažādas prasmes. Pedagogi sadarbojās ar klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, sekoja līdzi skolēnu atzīmēm. Piedalīšanās projektā ir pozitīvi ietekmējusi skolēnu mācību sasniegumus un skolēnu attieksmi pret mācību procesu. Daži skolēni ievērojami uzlaboja savas sekmes, tomēr lielākā daļa turpinās saņemt atbalstu projekta ietvaros. 2. semestrī Tiskādu vidusskolā tiks īstenoti 15 individuālie atbalsta plāni.

Projekta koordinatore Tiskādu vidusskolā Jelizaveta Ščemeļova

 


Drukāt