„Ziemassvētku piedzīvojumi”

Ziemassvētku labdarības pasākumi Tiskādu vidusskolā


Gribas, lai baltā pasaulē Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās Balti svētki ir.
/Imants Ziedonis/
Decembra beigās mūsu skola svinēja Ziemassvētkus.
Tiskādu vidusskolas skolēni iestudēja skaistu ziemas uzvedumu „Ziemassvētku piedzīvojumi” ar grezniem kostīmiem un dekorācijām, kuru parādīja mūsu skolas bērniem, vecākiem un pedagoģiem. Ziemassvētku stāsts bija par to, kā Sniegbaltīte un Zirgs Jūlijs kopā ar bērniem glābja svētkus un atbrīvoja Salaveci no Raganas un viņas līdzdalībniekiem. Ceļojumā bērni kopā ar pasakas varoņiem daudz spēlēja, dejoja, dziedāja, minēja mīklas, atcerējās vairākas pasakas un ar aizrautību pildīja dažādus Raganas uzdevumus. Uzveduma galvenā atziņa – cilvēku gudrība, mīlestība un labestība, kas ir vissvarīgākais dzīvē.

Ieradās arī Ziemassvētku vecītis, kurš ar visiem kopā dejoja un dziedāja, spēlēja jautras rotaļas un, protams, uzdāvināja saldas dāvanas. Skolēnu uzstāšanās bija neviltoti patiesa, sirsnīga un skaista.
Mēs ļoti vēlējāmies iepriecināt arī citus ar mūsu ziemas pasaku, jo Ziemassvētku laikā cilvēki kļūst labestīgāki, dāsnāki un atvērtāki pasaulei un ir vēlme izdarīt kaut ko ļoti labu un palīdzēt kādai noskumušai sirsniņai. Un pēc jau vairāku gadu tradīcijas mēs devāmies ciemos pie Simalas PII bērniem. Izrāde ļoti patika visiem skatītājiem – gan maziem, gan lieliem. Visi ar prieku iesaistījās rotaļās un dejās, palīdzēja Sniegbaltītei un Jūlijam tikt galā ar grūtiem uzdevumiem un lasīja dzejoļus Salatētim.
Nākamā mūsu uzstāšanās bija Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā. Visi skolēni un pedagogi mūs ļoti silti uzņēma. Skatoties pasaku, visi juta līdzi varoņiem, patiesi pārdzīvoja, vēloties palīdzēt glabt svētkus un, protams, no visas sirds smaidīja un smējās jautrajos mirkļos. Šie smaidi mums bija galvenā balva par padarīto. Visiem aktieriem Rēzeknes novada speciālās pamatskolas skolēni un skolotāji sagādāja pārsteiguma dāvanas – pašdarinātus maisiņus ar konfektēm un gada simbolu - žurku, par ko viņiem sakām lielu paldies.
Rādot uzvedumu un spēlējot ar bērniem, mēs iepriecinājām viņus un sajutām prieku un gandarījumu arī savās sirdīs par to, ka spējam dāvāt labu noskaņojumu citiem šajā brīnumainajā Ziemassvētku laikā.
Paldies visiem skolēniem, kas piedālījās uzvedumā, skolas administrācijai par atbalstu, skolas tehniskajiem darbiniekiem par tehnisko nodrošinājumu un mūsu autobusa šoferim Jānim Selickim.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova

 

Drukāt