„Stīgu mūzikas instrumenti caur klasisko, populāro latviešu un ārzemju mūziku”


1.novembrī Tiskādu vidusskolā notika interaktīvā nodarbība -koncerts „Stīgu mūzikas instrumenti caur klasisko, populāro latviešu un ārzemju mūziku”. Programmas vadītājas – Lelde Zaržecka(vijole, alts) , Inese Fedorovska(vijole) un Arta Abaroniņa(čells, kontrabass)
Skolēniem tika piedāvāta iespēja tuvāk iepazīt un pamēģināt spēlēt 4 stīgu instrumentus (čellu, vijoli, altu, kontrabasu). Caur klasisko mūziku, populārajām latviešu un ārzemju dziesmām skolēnus ieveda maģiskajā mūzikas pasaulē. Programmas laikā skolēni redzēja un dzirdēja katru stīgu instrumentu atsevišķi un kopskanējumā, uzzināja par lociņu un tā uzbūvi.
Skolēni arī atkārtoja un nostiprināja iegūtās mūzikas stundās zināšanas par dejām (tango, valsis, tvists), par klasisko mūziku un itāļu komponistu A.Vivaldi. Kā arī tika iepazīstināti ar klasiskajiem stīgu mūzikas instrumentiem caur populāro latviešu un ārzemju mūziku, kuru bērni atpazina un ar prieku un interesi klausījās. Skolēniem tika dota arī iespēja iemēģināt klasiskos instrumentus, un visi skolēni aizrautīgi spēlēja vijoli, čellu un kontrabasu.

 

Visi skolēni ar interesi baudīja stīgu instrumentu mūziku dzīvā izpildījumā, vairāki pirmo reizi redzēja vijoli, altu, čellu, kontrabasu.
Pēc atsauksmēm skolēniem patika koncerts un viņi varēs izmantot iegūtās zināšanas mūzikas stundās.Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova

Drukāt