Developed in conjunction with Ext-Joom.com

TISKĀDU VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS DARBA GRAFIKS

TISKĀDU VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS DARBA GRAFIKS

2018./2019. m. g.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

750 – 840

750 – 840

750 – 930

750 – 1220

750 – 840

920 – 930

920 – 930

  

920 – 1020

1200 – 1220

1100 – 1220

1010 – 1200

 

1200 – 1220

1350 – 1400

1350 – 1400

1350 – 1400

1350 – 1400

1350 – 1400

1530 – 1725

1525 – 1715

1525 – 1725

1525 – 1715

1440 – 1715

 

                   Bibliotekāre Ļ.Ščemeļova