Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Audzināšanas darba plāns 2019./2020.m.g.

Audzināšanas darba plāns 2019./2020.m.g.

TISKĀDU VIDUSSKOLAS AUDZINĀŠANAS DARBA PROGRAMMA

Tiskādu vidusskolas audZināšanas programma